Självtester

Vi erbjuder självtester till våra kunder som kan utföras enkelt och smärtfritt hemma. Testa din mage mot magsår, dina tarmar mot dolt blod i avföringen, kattallergi, aktiviteten i spermierna eller prostatans PSA-värde.

Fråga: Jag har gjort magtest men fick ca 8 mm blod ej till röda strecket men fick kontrollstrecket. Kan jag lita på provet?

Svar: Nej, testresultatet kan inte anses vara pålitligt då testet kräver rätt mängd av blodprovet. Blod som koagulerar snabbt ska inte vara ett hinder om man gör på rätt sätt. Det är av yttersta vikt att kunden klämmer ut en stor droppe blod från fingret. På det sättet kommer hela droppen att sugas in i pipetten hela vägen till det röda strecket. När droppen blod är på fingret ska pipetten bara sättas med den uppsugande delen mot droppen. OBS! Man ska inte trycka på pipetten eller på annat sätt försöka få upp blod i pipetten. Det blir ofta kladdigt och lyckas inte. När pipetten placeras som på bilden i manualen utan att trycka på pipettens topp kommer blod att flöda in i pipetten. Genom att skölja handen i varmt vatten ett tag innan provtagningen och hålla handen längs med sidan av kroppen, och sedan masserar fingret innan sticket kommer cirkulationen att främjas. När man har stuckit ska man försöka trycka fram en riktigt stor droppe blod. Inte alltid att man får en stor droppe utan att trycka fram den

Fråga: Tarmtest går väl inte ihop med Tomics wc-stickor. Tog en engångsförpackning korset blev gult med kontrollpulvret. OK?

Svar: Testresultatet är ogiltigt. Ingen typ av medel får finnas i toalettvattnet. Ta bort medel och spola många gånger innan ett nytt test utförs.

Visar alla 12 resultat

Visar alla 12 resultat