Service

Vi är specialiserade på service av Medicinteknisk utrustning. Våra tekniker har många års erfarenhet av service av Medicinteknisk utrustning åt kunder över hela landet. Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroller så att den information som läkaren, sköterskan eller sjukgymnasten skall bedöma och analysera är korrekt. Samtidigt måste utrustningen överensstämma med de krav som ställs, så apparaturen inte blir farlig för patient eller personal.

En läkare som inte har korrekta instrument, får felaktig information och kan därav dra felaktiga slutsatser och beslut. Detta leder till feldiagnostisering som i sin tur drabbar patienten. Dessutom visar all erfarenhet att underhållsservice minskar behovet av ofta dyrbar akutservice och därmed ger betydligt bättre totalekonomi. Ni gör klokt i att anlita oss när det gäller underhåll och akutservice av Medicinteknisk utrustning.

Visar alla 2 resultat

Visar alla 2 resultat