Alkoholmätare

Våra alkomätare

Alkoholmätare, alkometer eller alkomätare används för att uppskatta mängden alkohol i kroppens blodomlopp via ett utandningsprov. På polisstationer används alkoholmätare med infraröd spektroskopi men ute på fält är alkoholmätarna som polisen använder utrustade med bränslecell. Idag går det att köpa alkomätare av denna typ även för privatbruk. Och mätarna har med tiden blivit riktigt billiga. Titta igenom våra alkoholmätare nedan och klicka på en specifik produkt för närmre information och specifikationer. Titta i samma veva på tillbehören till alkomätarna och beställ direkt på nätet för bäst pris och snabb leverans. God kvalitet ger pålitliga resultat.

Läs mer om alkoholmätare –>

Läs mer om alkoholmätare här

Köp en pålitlig alkomätare

De vanligaste alkoholmätarna är av typen halvledare och de fungerar inte alls pålitligt. Undvik dessa! Nu finns det möjlighet för privatpersoner att köpa en alkomätare för privatbruk som tidigare bara funnits för polisen. Kan vara bra för att kontrollera alkoholnivån dagen efter man har druckit om man måste köra bil eller kanske bara som en kul grej på festen för att se vem som är lättpåverkad.

Att tänka på vid köp av Alkoholmätare

Hur vet jag att alkoholmätaren är tillförlitlig?

Det bästa är om alkomätaren är kontrollerad av ett ackrediterat lab. Se till att företaget kan visa upp dokumentation för testerna och att de är relevanta parametrar som är testade. Testen kan utföras av MHF, i utav SWEDAC ackrediterat testlabb.

Vilka metoder finns det för att mäta alkoholhalten i utandningsluften?

Alkoholen i utandningsluften kan mätas med tre olika metoder. Den man ska undvika är halvledartekniken.

Alkoholmätare med halvledarteknik

Denna teknik mäter bristen av syre i utandningsluften vilket gör att mätningens resultat väldigt ofta påverkas av andra partiklar från maten du har ätit eller från rök. När man testar dessa alkomätare eller kalibrerar dem så kan dem visa jättebra värden eftersom att miljön är ideal vid mätningstillfället, men miljön är inte alltid ideal.

Alkoholmätare med bränslecellteknik

Denna teknik mäter enbart alkoholhalten i utandningsluften och påverkas alltså inte av andra ämnen. Eftersom att sensorn i dessa är så känsliga så måste dem kontrolleras eller kalibreras minst varje år och helst två gånger om året. Välj denna teknik om du ska köpa en alkomätare för den mäter korrekt. Används av polisen ute på fält och är den bästa tekniken för hemmabruk.

Alkoholmätare med Infraröd mätning

Används av polisstationer som bevisinstrument. De ger pålitliga mätresultat men priserna börjar vid ca 70 000kr och är därför inte det bästa valet för hemmabruk.

Svenska alkoholregler

Vid 0,2 promille i blodet eller 0,1 mg/L utandningsluft går gränsen för rattfylleri och vid 1,0 promille i blodet eller 0,5 mg/L utandningsluft går gränsen för grovt rattfylleri. Redan efter en folköl kan dessa nivåer uppnås. Tjänstemän från tullen och kustbevakningen har rätt att ta alkoholutandningsprov samt göra ögonundersökningar för att förebygga, upptäcka och utreda rattfylleri och drograttfylleri.

Alkoholgränsen har sedan den 1 Juni 2010 skärpts för sjöfylleri. Den nya gränsen ligger på 0,2 promille. Gränsen gäller enbart för båtar som är längre än tio meter och/eller kan gå i 15 knop eller snabbare.

Alkoholgränsen gäller även för personer som har en betydande uppgift på båten och som då kan äventyra säkerheten. De nya reglerna gör att polisen samt kustbevakningen får göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrollera nykterheten och sjösäkerheten.

Hur fungerar en alkoholmätare?

Vi hör och läser mycket om bilförare som är inblandade i trafikolyckor och som döms för rattfylleri. På nyheterna säger man att föraren hade 1 promille i kroppen men vad betyder det egentligen? Och hur får polisen reda på hur mycket alkohol föraren hade i kroppen? Här ska vi titta närmre på hur alkoholmätare fungerar och hur de mäter den mängden alkohol i kroppen.

Det är viktigt för allmänhetens säkerhet att rattfyllerister försvinner från vägarna. Tidigare tester kunde vara att kolla om föraren kunde gå i en rak linje eller nudda näsan med ett finger. Idag använder polisen den senaste tekniken som finns att tillgå för att reducera antalet alkoholrelaterade olyckor i trafiken.

Tekniker för att fastställa alkoholkoncentrationen i blodet

Alkoholberusning är juridiskt definierat som nivån på alkoholkoncentrationen i blodet (BAC). Noggrannaste sättet att mäta nivåerna är via blodprov eller urinprov, men båda metoderna är väldigt opraktiska om man är ute på fält och mäter.

Det behövs därför en enkel metod som mäter alkoholkoncentrationen och inte störs av föroreningar. Dessutom ska det vara möjligt att få resultatet direkt eftersom att det inte är möjligt att ta ett prov på fält och sedan vänta på analysen från ett lab. Lyckligtvis går det att få pålitliga resultat från utandningsluften med en teknik som faktiskt funnits sedan 50-talet.

Mängden alkohol som en person har druckit kommer att synas i utandningsluften eftersom att den absorberas från mun, hals, mage och tarmar. Eftersom alkoholen är flyktig kommer den att gå via blodet och genom lungorna via alveolerna och avdunsta ut i luften. Koncentrationen av alkohol i luften från alveolerna står därför i relation till koncentrationen i blodet.

Eftersom att luften från alveolerna även är utandningsluft så kommer koncentrationen att kunna mätas i en alkoholtestare som mäter utandningsluften. Det blir alltså betydligt enklare för polisen eller kustbevakningen att mäta alkoholnivån på plats.

Förhållandet mellan alkoholkoncentrationen i utandningsluften och i blodet är 2.100:1. Detta innebär att 2.100 milliliter(ml) alveolluft kommer att innehålla samma mängd alkohol som 1 ml blod.

Alkoholmätare som mäter på utandningsluften

Det finns huvudsakligen tre olika testmetoder och dem är baserade på olika principer.

Andningsanalys

Använder en kemisk reaktion med alkohol som ger en färgförändring
Intoxilyzer ? Upptäcker alkohol med infraröd teknik (IR) spektroskopi
Alkosensor III eller IV ? Upptäcker närvaron av alkohol via en bränslecell
Oavsett vilken typ man använder så blåser användaren i ett rör där luften går igenom och som sedan samlas upp i en provkammare. Resterande delar av alkomätaren skiljer sig åt på följande sätt.

Delar i andningsanalysen

Ett system för att prova utandningen
Två gasflaskor med innehåll för en kemisk reaktion
Ett system med fotoceller som kopplas till en testare för att mäta hur färgen förändras i samband med den kemiska reaktionen.
För att mäta alkoholkoncentrationen måste den misstänkte andas i alkoholmätaren. Utandningsprovet blandas med en lösning av svavelsyra, kaliumbikromat, silvernitrat och vatten.

Kemiska reaktioner i alkotestet:

Svavelsyra frigör alkoholen från luften till en vätska. Svavelsyra skapar också den sura miljö som behövs för reaktionen.
Alkoholen reagerar med kaliumbikromat och producerar kromsulfat, Kalciumsulfat, ättiksyra och vatten.
Silvernitratet fungerar som en katalysator.
Under denna reaktion går dikromatlösningen från röd-orange till grönt när den reagerar med alkohol. Graden av färgförändring har direkt samband med alkoholnivån i utandningsluften. För att bestämma alkoholnivån jämförs lösningen med en referenslösning i ett fotcellsystem som producera en elektrisk ström som får en visare att röra sig.

Delarna i Intoxilyzern
Kemin i alkohollagen
Den alkohol som finns i alkoholhaltiga drycker är etylalkohol (etanol). Den molekylära strukturen av etanol ser ut så här (där C är kol, H är väte, O är syre och varje bindestreck är en kemisk bindning mellan atomerna):

Kemin i alkohollagen
Den alkohol som finns i alkoholhaltiga drycker är etylalkohol (etanol). Den molekylära strukturen av etanol ser ut så här (där C är kol, H är väte, O är syre och varje bindestreck är en kemisk bindning mellan atomerna):

H

H 3 C – C – O – H

H

För tydlighetens skull visas inte banden mellan de tre väteatomer till vänster om kolatomen.

OH (O – H) grupp i molekylen är det som gör det till alkohol. Det finns fyra typer av band i denna molekyl:

kol-kol (C – C)
kol-väte (C – H)
kol och syre (C – O)
syre-väte (O – H)
De kemiska bindningarna mellan atomerna är gemensamma elektronpar. Kemiska bindningar är ungefär som fjädrar: De kan böjas och sträcka. Dessa egenskaper är viktiga för att upptäcka etanol i ett prov av infraröd (IR) spektroskopi.

Den identifierar molekyler som absorberas i IR-ljus. Molekylerna är ständigt vibrerande och dessa vibrationer förändras när de absorberas i IR-ljus. Förändringen innefattar även böjningar och vibrationer i banden mellan molekylerna. Varje band i en molekyl absorberar IR-ljus vid olika våglängder. IR-absorption talar om hur mycket etanol det finns just där. För att identifiera etanolen i ett prov måste du titta på våglängderna mellan banden i etanolen (CO, OH, CH, CC) och mäta absorptionen av IR-ljus.

Lampa genererar flera våglängder infraröd strålning.
Den infraröda strålen passerar genom en kammare och fokuseras på lins med ett snurrande filterhjul.
Filterhjulet innehåller ett filter för specifika våglängder som passar banden i etanol. Ljuset som passerar genom varje filter detekteras av fotocellen där den omvandlas till en elektrisk puls.
Den elektriska pulsen förmedlas av mikroprocessorn som tolkar signalerna och beräknar BAC baserat på absorptionen av IR-ljus.
Alkosensor III eller IV
Modern bränslecellsteknik (som kommer att kunna driva våra bilar och hus någon dag) har tillämpats på alkoholmätare.

Bränslecellen har två platina-elektroder med en porös syra-elektrolyt inklämt mellan dem. Eftersom att utandningsluften från testpersonen flyter förbi den ena sidan av bränslecellen, oxiderar platinan med den alkohol som finns i luften och producerar ättiksyra, protoner och elektroner.

Oxidation av alkohol

Om du tar bort väteatomer från den högra kolatomen i etanol i närvaron av syre så får du ättiksyra, den viktigaste komponenten i vinäger. Den molekylära strukturen hos ättiksyra ser ut så här (där C är kol, H är väte, O är syre, bindestreck är en kemisk bindning mellan atomerna och | | symbol är en dubbelbindning mellan atomerna):

O

| |

H 3 C – C – O – H

För tydlighetens skull, bindningen av de tre väteatomer till vänster om kolatom visas inte. När etanol oxideras till ättiksyra, produceras även två protoner och två elektroner.

Elektronernas flöde går från platina-elektroderna via en kabel till en amperemeter och till platina-elektroden på andra sidan. Protonerna rör sig i den nedre delen av bränslecellen och kombineras med syre och elektroner för att bilda vatten. Ju mer alkohol som oxiderar desto högre strömmar. En mikroprocessor mäter den elektriska strömmen och beräknar BAC.