Kolesterolmätare

Vi har kolesterolmätare för professionellt bruk till sjukvården eller kolesterolmätare för privatpersoner som vill testa sitt kolesterol i hemmet. Med en kolesterolmätare kan du göra screeningundersökningar som fångar upp ett eventuellt för högt koelsterol. En kolesterolmätning sker genom ett stick i fingret och en liten mängd blod på en kolesterolsticka som förs in i apparaten och visar ett resultat inom några sekunder.

Läs mer om Kolesterolmätare här –>

Visar alla 7 resultat

Visar alla 7 resultat

Läs mer om Kolesterolmätare här

Kolesterol

Totalkolesterol är en sammanräkning av flera olika värden, men är inget eget kolesterol i sig själv. Genom att titta på vilket totalkolesterol man har kan man bilda sig en ungefärlig uppfattning om man har bra eller dåliga kolesterolvärden. På senare år har man dock blivit medveten om att det är viktigare att titta på proportionerna mellan de olika kolesterolnivåerna än att titta på totalkolesterolet. I Sverige har man satt upp under 5,0 som rekommenderat värde för totalkolesterolet. Trots detta kan 5,5 vara ett bättre värde än 4,5. Detta beror på att man räknar med det goda HDL-kolesterolet när man räknar ut totalkolesterolet. Att höja sitt HDL-kolesterol är hälsosamt, men det gör även att totalkolesterolet blir högre. I detta fall har vi alltså fått en positiv och hälsosam effekt, men om vi bara hade tittat på totalkolesterolet hade det uppfattats som en försämring. Om du gör en kolesterolmätning så bör du se till att du får veta alla dina värden och inte bara totalkolesterolet. Var också medveten om att det alltid är positivt att förbättra dina värden även om du ligger på godkända nivåer. Det är din egen hälsa och ditt egna liv som påverkas! Viktigt att säga är också att om du ligger på ohälsosamma nivåer är varje förbättring viktig, även om du inte når till de rekommenderade nivåerna.

Rekommenderade kolesterolvärden

Här har vi samlat några riktvärden för kolesterol.
OBS: Läkaren kan ordenera andra riktvärden och det är viktigt att dem alltid följs!

Socialstyrelsens rekommendationer

Total kolesterol: Under 5,0 mmol/l
LDL: Under 3,0 mmol/l
HDL: Över 1,0 mmol/l
Triglycerider: Under 1,7 mmol/l
Kvoten Tot.kol/HDL: Under 4,0 mmol/l

Dessa är rekommenderade av socialstyrelsen och skall ses som riktlinjer som är bra att ha som målvärden för friska personer. Det är dock alltid viktigt att påpeka att övriga riksfaktorer såsom ärftlighet, övervikt, rökning, blodtryck också måste räknas in i riskbedömningen.

Läkemedelsverkets rekommendationer

Om inte livsstilsförändringarna ger resultat, rekommenderas läkemedelsbehandling. När läkemedelsbehandling har satts in är det viktigt att nå de målvärden som våra myndigheter (läkemedelsverket) rekommenderar. För att hålla kontroll på sina värden använder man kolesteromätare.

Rekommendationer från Läkemedelsverket

För patienter med en högrisk (>5%) enligt SCORE

·    Kolesterol lägre än 5 mmol/L

·    LDL-kolesterol lägre än 3 mmol/L

·    Blodtryck lägre än 140/90 mm/hg

För patienter med mycket hög risk -patienter med känd hjärtsjukdom,tidigare stroke, TIAeller diabetes.

·    Kolesterol lägre än 4,5 mmol/L

·    LDL-kolesterol lägre än 2,5 mmol/L

·    Blodtryck lägre än 130/80 mm/hg

Det är viktigt att man tar sina tabletter enligt doktorns ordination, annars riskerar man att inte fådet skydd från medicinen som man kan förvänta sig. 1. Referenser Behandlingsrekommendation.Information från Läkemedelsverket 3:2006

Vanlig frågor om kolesterolmätning

Hur påverkas kolesterolmätningarna av matintag:

Det är lite olika åsikter om det här, men generellt sett så är det triglyceriderna som är känsliga för matintag. Dessa ingår sedan i beräkningen av LDL och därför bör man fasta innan för att få ett tillförlitligt Triglycerid- och LDL-värde.

Totalkolesterolet mäts direkt i blodet och påverkas inte direkt av matintag, men man har upptäckt att det kan variera några procent om det är fastande eller inte. Sömn och stress påverkar också de olika blodfetterna och totalvärdet.

Sammanfattningsvis blir det alltså i stora drag, när man mäter Lipidpanel:

Total kolesterol: spelar ingen roll om man fastar eller inte
HDL: spelar ingen roll om man fastar eller inte
Triglycerider: skall mätas fastande
LDL: skall mätas fastande

Sedan har CardioChek PA en mätsticka som mäter Direkt-LDL (som enda mätare i världen) och då mäts värdet direkt i blodet och det spelar då ingen roll om man tar det fastande eller inte.

Kan CardioChek mäta Apokvoten (ApoB/ApoA1)?

Detta är ett relativt nytt sätt att mäta blodfetternas risk och det kommer nog dröja länge innan det blir ett standardmått över hela världen. Sverige ligger dock långt fram i den här forskningen.

Om det skulle bli mer vedertaget framöver, kommer CardioChek att ha mätstickor för det.
Tillverkaren PTS har en stor forskningsavdelning för produktutveckling som håller koll på det här.

När jag ska mäta LDL så visas dem inte i kolesterolmätaren

Kontrollera att övriga värden ligger innanför gränsvärdena för kolesterolmätaren eftersom att total kolesterol, triglycerider och HDL används vid beräkningen av LDL med hjälp av Friedewalds formel: LDL = total- kolesterol – HDL – 0,45 x TG.

Det kan vara så att mätstickorna varit lite nedkylda, vilket är vanligt när det är kallt, vilket kan ha gjort att något av värdena varit för låga.

Hur kontrollerar jag att kolesterolmätaren mäter korrekt:

Multi-chemistry control (0721) är för att kontrollera alla testvärden utom HDL. 0722 är för att kontrollera HDL-värdet enbart och används egentligen bara om man mäter singeltester för HDL eller mätstickorna med Kol+HDL. För övriga mätstickor funkar 0721 bra. Vill man vara extra säker kan man ju använda 0722 till alla mätstickor som innehåller HDL.

Har en mätsticka flera parametrar som visar rätt med 0721, kan man utgå från att även HDL-värdet stämmer och då är våran erfarenhet att man inte behöver kontrollera HDL-värdet också.

Om man vill göra en mer exakt jämförelse kan man använda venöst blod till CardioChek också. Då suger man upp blodet från provröret som ska skickas till labbet, med pipetten. Venöst blod har bättre kvalitet, vilket kan påverka nu när det är kallt ute och kan vara svårt att få ut blod från fingret.

Vid kontrollmätning går det åt två stickor, en för låga värden och en för höga.

Det finns egentligen bara 4 snabbmätare av kolesterol på marknaden idag: Accutrend, Cholestech LDX, Reflotron och CardioChek. (Räknar inte med Multicare).
Vi anser att alla är lika tillförlitliga och när det gäller CardioChek så bevisas tillförlitligheten hela tiden med olika oberoende studier gentemot labb. Oftast är det användartekniken och att vänja sig vid ny utrustning som skapar variationer i början. Rätt pipett, koagulering, renhålla mätaren, bra bloddropskvalitet mm.

Hur lång är hållbarheten på mätstickorna:

Det brukar vara 6-8 månader till utg.datum när vi skickar dem. Är det mindre än 6 månader är det bra om ni hör av er, ifall vi missat det.

Jag vill mäta kvoten LDL/HDL:

I USA använder man CardioCheks kvot väldigt mycket och den beräknas: Totalkolesterol/HDL (Totalkolesterol ”dividerat med” HDL). I Sverige använder de flesta labb kvoten LDL/HDL och det blir således andra värden att följa. Kunder som vill använda samma som svenska labb, kan själva dividera LDL med HDL och sedan följa de svenska labbens riktvärden.

Vilken typ av pipett ska jag använda:

Vi har glaspipetter som är heparinbehandlade, som gör att blodet inte koagulerar. Detta är att rekommendera om blodet inte skall tömma ur pipetten under en minut från att det är uppsuget.

Det är viktigt att man använder rätt pipett.

Vanliga fel vid mätning av kolesterol (Guide för korrekt mätning av kolesterol):

  • Se alltid till att kolesterolmätaren och stickorna är rena. Minsta smuts påverkar mätningen.
  • Notera om personen som kolesterolmätningen genomförs på är fastanden eller inte.
  • Se till att stickorna och apparaten inte är för kalla utan har rumstemperatur. Om man värmer mätaren men inte stickorna så kommer värdena bli falskt för låga.
  • Om du får ett felmeddelande när stickan med blod sitter i apparaten så måste du göra om hela processen eftersom att koaguleringsprocessen redan har börjat och värdet kommer att blir fel. Det gäller alltid när det tar för lång tid.
  • Rengör fingret. Det du rengör med får inte innehålla något ämne som kan påverka mätningen, tex spritservetter kan påverka mätningen.
  • Ta inte första bloddroppen utan den andra eller tredje.
  • Se alltid till att ha rätt mängd blod. Underlättas genom att använda korrekt pipett.
  • Det får inte ta för lång tid att fylla pipetten. Det kan förbättras genom att värma handen, pressa ut större bloddroppe, pressa nerifrån fingret och upp.
  • Mätstickorna är känsliga för fukt och bör hanteras varsamt.
  • Vid varierande resultat prova på olika fingrar.

Referensmaterial

Referenser: