Defibrillator

Se alltid till att ha en defibrillator nära till hands om en person drabbas av hjärtproblem. Vi har ett brett sortiment med hjärtstartare som passar till företaget, båtklubben, taxi eller kanske i hemmet. Apparaterna är enkla att hantera och självinstruerande på svenska. Vi utför också service, underhåll och kalibrering av våra hjärtstartare. Köp direkt på hemsidan eller ring kundtjänst.

Halvautomatisk Hjärtstartare

De halvautomatiska hjärtstartare som sprids i samhället är enkla att använda och det går inte att göra fel. Med en halvautomatisk hjärtstartare kan du inte ge en person som inte behöver en defibrillering en stöt, det sköter maskinen åt dig. Det finns flera olika modeller av hjärtstartare, men alla har ungefär samma utseende och fungerar ungefär lika. Hjärtstartaren ger användaren instruktioner hur denna skall göra, analyserar hjärtrytmen och föreslår själv om en stöt behöver ges. Många hjärtstartare ger även instruktioner i HLR. Detta gör att i princip vem som helst kan använda en hjärtstartare för att rädda liv.

Läs mer om defibrillator här –>

Defibrillator

Visar alla 6 resultat

Visar alla 6 resultat

Läs mer om defibrillator här

Hjärt- och lungräddning hjärtstartare

Varje år drabbas 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusen. Chansen att överleva kräver snabba insatser. Med varje minut utan hjärt- och lungräddning minskar chansen att överleva med 10%. Enbart hjärt- och lungräddning kan dock inte få igång hjärtat igen, till det krävs även en hjärtstartare. Vi har hjärtstartare som instruerar dig vid hjärt- och lungräddning så att du utför det korrekt. Med hjälp av sensorer, visuell information och ljudinstruktioner underlättar apparaten HLR-proceduren.

Krav på utbildning för Halvautomatisk Hjärtstartare

Det finns inga krav att man ska ha en utbildning för att använda en hjärtstartare vid ett hjärtstopp, men det är klart att rekommendera att gå en utbildning i HLR med AED (Automatisk Extern Defibrilator) eller hjärtstartare som det också kallas. Studier visar att vid snabb behandling, inom några minuter, efter plötsligt hjärtstopp kan 50-70% av de drabbade överleva (fakta hämtat från HLR-rådet). Idag överlever ca 1 av 10 personer. Därför är det viktigt att tillgången till hjärtstartare ökar och finns tillgängliga på fler platser. Halvautomatiska hjärtstartare passar in överallt, på företaget, idrottsanläggningen, äldreboendet, köpcentrat, sommarstugeområdet som exempel.Här kan du köpa defibrillator och hjärtstartare som kan användas av alla som har grundläggande kunskaper i första hjälpen och/eller hjärt- och lungräddning. Vi på MediStore är också utbildade i D-HLR vilket innebär att vi vid behov kan utbilda användarna i Hjärt- och Lungräddning. Dessutom har vi utbildade medicintekniker som kan ta hand om det årliga underhållet av er defibrillator och annan medicinsk utrustning. Köp hjärtstartare och tillbehör till bra pris online här! En defibrillator kan rädda liv och bör alltid finnas när till hands.