EKG-Utrustningar

Elektrokardiografi (EKG) är när den elektriska aktiviteten i hjärtat registreras, oftast med hjälp av elektroder på kroppsytan. EKG är en av de viktigaste metoderna för att diagnostisera hjärtsjukdomar. Undersökningen är billig, lätt att utföra och medför inga obehag för patienten.

Vad används EKG till?

Vid diagnostisering av rytmrubbningar i hjärtat har EKG en avgörande betydelse för diagnosen. Metoden har även stor betydelse vid diagnostisering av flera andra hjärtsjukdomar som tex akut hjärtinfarkt.

Läs mer om EKG utrustning här –>

Läs mer om EKG utrustning här

12-avlednings EKG

För att få den bästa informationen om impulsbildningen och spridningen i hjärtat används vanligen ett 12-avlednings EKG. Totalt 10 elektroder, 6 på bröstkorgen och 4 på extremiteterna (armar och ben) ger totalt 12 avledningar, 6 bröstavledningar samt 6 extremitetsavledningar. Dessa elektroder placeras på kroppen enligt ett standardiserat sätt. Ett 12-avlednings EKG diagnostiserar infarkter, även placering av infarkten, olika skänkelblock, olika typer av arytmier, rubbningar i sinusknutan alternativt AV-noden, perikardit och perimyokardit, hjärtats elektriska axel, extra förbindelser mellan kammare och förmak och mycket mer.

Långtids-ekg-registrering

Vid utredning av olika typer av intermittenta rytmrubbningar, är långtids-EKG-registrering (LTER) av stort värde. EKG registreras då konstant under ett eller flera dygn med en bärbar EKG utrustning med vanligtvis 2 eller 3 avledningar. Möjligheten att fånga en kortvarig arytmi med ett vanligt vilo-ekg brukar vara liten, och därför finns det stort värde i en längre registrering för att fånga upp hur hjärtat beter sig. Valet av elektrodtyp samt hudpreparering är extra viktig vid långtids-EKG för god registrering och minska risken för feltolkning av EKG-kurvan.

Event recorders

Till skillnad från långtids-ekg-registrering kräver event recorders att patienten själv startar EKG registreringen vid symtom. Fördelen är hos patienter där symtomen kommer än mer sällan. Nackdelen är att man i efterhand ej kan kontrollera om systemet har missat betydelsefulla arytmier.

Vilken är den bästa EKG-apparaten?

I denna kategori hittar du flera typer av EKG-apparater från kända varumärken som Beurer, Holter och Omron, som alla är mycket tillförlitliga. Här finns allt från enkla handhållna och mobila apparater för snabba ekg-tester på vårdcentralen, i ambulansen, den lilla praktiken eller i hemmet till större modeller med möjlighet att ta ett 12-avlednings- och långtids-EKG. Här finns också riktigt avancerad datoriserad utrustning med möjlighet att redigera patientdata, analysera testet och ladda ner och spara information via nätverk, krav som ofta ställs av sjukhusets vårdavdelningar. Köp EKG-utrustning till bra pris online här!