Sterilisering

Vi har produtker för sterilisering och desinficering till sjukvården, tandläkare, tatuerare, fotvård och veterinärer. Vid desinficering reduceras antalet smittämnen på instrumentet till en nivå som inte är smittsam. Vid sterilisering dör alla mikroorganismer.Klass N-autoklaver står för ”Naked solid products” och kan enbart sterillisera oförpackade, homogena s.k. nakna instrument. En klass N-autoklav förutsätter därför att instrumenten används direkt i anslutning till steriliseringen och passar därför bäst hos frisörer, fotvård, tatueringssalong eller skönhetssalonger.En Klass B-autoklav utför den mest kompletta steriliseringsprocessen. Användning av klass B-autoklaver lämpar sig för porösa och ihåliga produkter samt textilier och vätskor.Verksamhetsutövare som använder försteriliserade instrument och verktyg kan, på begäran av tillsynsmyndigheten, behöva uppvisa dokumentation som visar hur sterilisering uppnåtts.Läs mer om sterilisering och autoklaver i Folkhälsomyndighetens publikation Att förebygga vårdrelaterade infektioner, sid 304–321.Alla våra autoklaver fyller de krav som ställs i EU direktivet 93/42/EEG för medicintekniska produkter.Blanda aldrig krom och rostfritt när du desinficerar, autoklaverar eller steriliserar. Är du osäker kan du använda sterilpåsar för att hålla isär instrumenten. Om du blandar olika metaller uppstår en jonvandring mellan instrumenten. Detta visar sig som rost, och gör eggarna slöa.