Hjälpmedel

Ta hjälp av våra enkla hjälpmedel om du har nedsatt rörelseförmåga. Funktionella och enkla hjälpmedel för allas behov! Hos oss beställer du enkelt via hemsidan, telefon eller mejl. Hämta sedan ditt hjälpmedel hos oss eller välj om du vill att vi ska skicka det. Alla med en funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv med full delaktighet i samhällslivet. Att köpa ett bra hjälpmedel är grundläggande förutsättningar för att man ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt om man har en funktionsnedsättning. Bra hjälpmedel kan innebära att man får en väsentligt ökad livskvalitet.