Näsgrimma

En näsgrimma används oftast för kontinuerlig syrgasbehandling