Trycksår och Avlastning

Trycksår, även kallade liggsår, är skador på hud eller i vävnad som uppstår vid tryckrelaterade påfrestningar såsom fasta kroppsställningar över längre tid. Detta är en vanlig åkomma bland rörelsehindrade människor, bland annat äldre eller rullstolsbundna som inte kan röra sig fritt eller byta ställning av egen förmåga.

Orsak

Trycksår orsakas av lokal syrebrist som kan vara ett resultat av flera olika saker. Bland annat kroppens egen vikt mot underlaget eller att någonting trycker mot kroppen. Det kan även orsakas av skjuv, som kan uppstå om kroppen ligger i en lutning och vävnadslager förskjuts eller dras ifrån varandra och orsakar uttänjningar. Trycksår uppstår även lättare vid varmt och fuktigt klimat. Dessa moment separat eller i kombination med varandra är de främsta orsakerna för tryckrelaterade kroppsskador.

Vissa kroppsdelar är speciellt utsatta, exempelvis hälar, armbågar, knän, axlar och höfter. Detta för att de sticker ut och tar emot kroppens tyngd, men även för att just de punkterna har utstickande ben som, tillsammans med underlag, kan strypa blodcirkulationen. Detta underlättar för att tryckskador ska uppstå hos bland annat äldre och rörelsehindrade där muskelmassan kan vara reducerad och ytterliggare öka kroppens känslighet mot tryck.

Lösning

För att förebygga och påskynda läkeprocessen för trycksår finns det många olika saker som man kan göra. Det viktigaste är att avlasta utsatta områden och byta position och kroppsställning regelbundet så att ett område inte utsätts för mycket. Områden där trycksår har uppståt skall inte belastas alls. Det man även kan göra är att anpassa vilket underlag kroppen ligger emot. Att införskaffa tryckreducerande skydd eller underlag är bra metoder för att enkelt och effektivt reducera påfrestningar.