Bladder Scan

Vad gör en Bladderscanner?

En bladderscan är en apparat som mäter volymen i urinblåsan med hjälp av ultraljud. Med Bladder Scan och en 3D-probe mäts blåsvolymen på ett snabbt och enkelt sätt med tydlig presentation i en display. Med hjälp av bladderscans slipper patienten få kateterisering i onödan.


Läs mer om bladderscanner här –>

Läs mer om bladderscanner här

Hur gör du för att mäta volymen i urinblåsan?

Mät alltid i medellinjen mellan symfysen och naveln, aldrig någon annan stans. Palpera symfysen, placera en ordentlig mängd ultraljudsgel i medellinjen strax ovanför symfysen och placera sedan proben på samma ställe. Håll proben snett nedåt så att delen där kabeln går in i proben är vinklad mot patientens huvud och själva scanningytan på proben mot benen på patienten. Proben ska då vara vinklad ca 45 grader. Tryck på scanning-knappen på proben för att utföra en mätning. När du har utfört en första scanning av urinblåsan och fått ett värde så flyttar du proben 1 centimeter närmare mot naveln för att göra nästa mätning.

Användningsområde för Bladder Scan?

 • Misstänkt kateterstopp
 • Inkontinensutredningar
 • Residualurin
 • Urinstämma
 • Diagnoshjälp vid oklara buksmärtor
 • Läkemedelsbehandling
 • Hjälp vid blåsträning

Fördelar med en Bladderscan?

Med en bladder scanner får du snabbt en icke-invasiv bild av urinblåsan. Detta är möjligt tack vare proben som reflekterar ljudvågor från patientens blåsa till själva blåsskannern. Efter överföringen av data till datorn kan läkaren snabbt göra en analys av resultatet.

Förebyggande fördelar med Bladder Skanner

Med en bladder scanner förbygger och minskar man också risken för katetrisering i ett senare skede på grund av infektion eller komplikationer med blåsan. Det är som ett exempel också enklare att upptäcka urinretention, samt att generellt göra en bedömning av blåsans status och funktion efter bl.a. avlägsnande av urinkateter.

Vid vilka patient-tillstånd är det rekommenderat att använda en bladder scanner?

 • Minskad urinproduktion efter operation
 • Förstorad prostata
 • Förmodad urinrörsförträngning
 • Ryggmärgsskador
 • Stroke
 • Nedsatt kognitiv förmåga
 • Urininkontinens
 • Urinretention
 • Diabetes

Finns det biverkningar av att använda en Bladder Scan?

Idag finns inga kända biverkningar vid scanning av blåsan. Att scanna blåsan gör heller inte ont och kräver ingen form av sedering eller intubation. Det är med andra ord ett enkelt, smärtfritt och skonsamt sätt att undersökas på. Att inte scanna din blåsa när behov finns, kan vara betydligt mer riskfyllt och kan i slutänden komplicera ditt tillstånd ytterligare om scanning uteblir.

Frågor om Bladder Scanner?

Vi arbetar mobilt, vilken modell på Bladder Scanner är bäst lämpad för den typen av användningsområde?

Vi rekommenderar modellen BVT02 för mobilt bruk.

Vi behöver snabb och enkelt kunna flytta Bladder Scannern mellan olika undersökningsrum, finns det någon vagn som tillbehör att köpa till?

Ja, det finns vagn som tillbehör.

Utför ni förebyggande underhåll på Bladder Scanners?

Ja, det gör vi. Kontakt kundtjänst för mer information.

Hur lång leveranstid är det på era Bladder Scanners?

Dessa är lagervaror och har normalt en leveranstid på ca 1-3 helgfria arbetsdagar.

Kan man köpa kalibreringskopp hos er?

Ja

Är era bladder scanners lämpade för privat bruk?

Nej, våra modeller är endast till för att användas i professionellt bruk.

Har du ytterligare frågor kring Bladder Scan och tillbehör till Bladderscanner får du gärna kontakta oss för mer information.