Kroppsfettmätning

Kroppsfettmätare är ett bra verktyg för att kontrollera kroppsfettsprocenten i kroppen, den vicerala fettnivån, underhudsfettet och skelettmuskelaturen. För att få den absolut noggrannaste mätningen av hela kroppen så behövs en helkroppsanalys där både en handenhet och fotenhet följer med, se Omron BF511.

Det man ser, genom att granska kroppen från utsidan, är inte nödvändigtvis en tillförlitlig guide till din personliga hälsonivå, även om man ser smal ut. Med en modern kroppsfettmätare kan du se mängden av för mycket kroppsfett.

Läs mer om kroppsfettmätning här –>

Läs mer om kroppsfettmätning här

Detta kan eventuellt leda till hälsoproblem som hypertoni, hjärtsjukdomar och diabetes. Konstigt nog, att gå in i en extrem diet är nästa alltid det värsta man kan göra. Den riktiga hemligheten ligger i att utveckla en mer hälsosam diet och utföra lämpliga fysiska aktiviteter. Komplettera även dessa mätningar med att mäta midjemåttet och BMI för att få en mer ingående status om din hälsa. Gränsvärdet för midjemåttet för män går vid 102cm och för kvinnor vid 88cm men har redan vid 80cm en negativ påverkan på hälsan med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom om du även röker.
Vid en BMI på under 18,5 ses det som undervikt, 18,5 till 24,9 normalvikt, 25 till 29,9 övervikt och över 30 Fetma.

Kaliper

Med en kaliper kan du mäta tjockleken på ett hudveck tillsammans med dess underhudsfett. Mätningen går att göra över hela kroppen och är väldigt enkel att uföra med mätare från MediStore. I denna kategori hittar du kalipers som är validerade och kontrollerade för att säkerställa korrekta mätvärden. Med en kaliper görs en bedömning av nutritionsstatus och kontroll av fettvävnad.

Kalibrering av Kaliper

För att möta internationella standarder och problem med icke kalibrerade kalipers så erbjuder vi kalibreringsmöjligheter för några av våra apparater. Se respektive kaliper för mer information om det går att kalibrera den. En kaliper förlorar sin tyngdkraft med tiden och måste då kalibreras. Om du har en kaliper som är några år gammal och som inte går att kalibrera så bör du byta ut den snarast för att säkerställa korrekt mätresultat. Om du har en som går att kalibrera bör du skicka in den för kalibrering.

Frågor om mätmetoden

Mätmetoden baseras på en teori framtagen av Tanner och Whitehouse:

Trycket på mätstället där underhudsfettet ska mätas ska vara 10g/mm2
Storleken på kontaktytan mellan hud och kaliper ska vara 6×11 mm

För att säkerställa ett korrekt medelvärde för hela kroppen bör mätningen utföras på minst 3st ställlen:

För män: Bröst, mage och lår:

Bröst: Mät diagonalt mellan högra sidans bröstvårta och
främre axillarlinjen. Samma ställe som V5 placeras vid EKG.
Magen: Mät vertikalt 2cm lateralt (Höger) om naveln.
Lår: Mät vertikalt på framsida av lår, mellan knät och ljumskveck.

För kvinnor: Triceps, mage och lår:

Triceps: Mät vertikalt på baksidan av höger arm mellan armbågen och skuldran.
Magen: Mät diagonalt ovanför höftbenet längsmed främre axillarlinjen.
Lår: Mät vertikalt på framsida av lår, mellan knät och ljumskveck.

Utför mätningarna när huden är torr och fri från hudkrämer. Mät aldrig direkt efter träning då kroppens vätskebalans variera för mycket.