Stämgaffel

Varje stämgaffel som vi säljer har var för sig manuellt kalibrerats flera gånger för att hålla dess tonhöjd. Varje stämgaffel är uppmärkt med respektive ton och frekvens som den är kalibrerad för så att du alltid ska veta med säkerhet vad du använder. Stämgafflarna har även tillverkats med speciellt utvalt material för att kunna garantera permanent stabilitet i tonen, långvariga vibrationer och ljudrenhet.
Hur används en stämgaffel?
En stämgaffel används för medicinska diagnoser vid audiometri (luft och ben resistiv), vibrationssinne och andra diagnoser. En audionom gör ett stämgaffelprov för att se om det är en skillnad på höger och vänster öra eller om det finns ett ledningshinder inne i örat. Detta kan även visa om du har problem med balansen. En stämgaffel kan även användas för att kontrollera känseln genom att den sätts på anklarna och underbenets framsida. En brist på B12 ger minskad känsel och kontrolleras också av läkare med en stämgaffel. Stämgafflar används även för att upptäcka stressfrakturer i ben. En stämgaffel som orsakar en ökning av smärta när den hålls mot en misstänkt fraktur är en indikation på att det kan röra sig om en fraktur.

Vid test av vibrasionssinne (stressfrakturer) rekomenderas 128 Hz och vid test av hörsel rekomenderas 512 Hz.