Medicinska Vågar

Här hittar du medicinska vågar som är godkända att användas i sjukvården. Vågarna är klassade enligt Vågdirektivet, klass III, icke automatiska vågar kallad 90/384/EEG. En våg som används i sjukvården bör vara EU-typgodkänd och verifierade enligt dessa direktiv.

Vi säljer vågar till sjukvården där det ställs högre krav på kvalité, noggrannhet och säkerhet. Här finns allt från enkla badrumsvågar till mer avancerade vågar för sjukvården. Under kategorin Medicinska Vågar hittar du alla vågar som är godkända enligt vågdirektivet vilket är ett måste om vågen används i sjukvården.

Här finns allt från enkla badrumsvågar till mer avancerade vågar för sjukvården. Under kategorin Medicinska Vågar hittar du alla vågar som är godkända enligt vågdirektivet vilket är ett måste om vågen används i sjukvården. Läs mer om Vågdirektivet här.

För vågar som ska användas inom sjukvården av sjukvårdspersonal måste uppfylla Vågdirektivet, Klass III, icke automatiska vågar, nr 90/384/EEG. Denna lag trädde i kraft 1993-01-01 och alla EU-medlemsstater fick 10 år på sig att implementera detta direktiv.

Det har därför varit ett krav från 2003-01-01 att alla medicinska vågar som köps in att vara klassade enligt Vågdirektivet. En våg som är klassade enligt MDD, EMC eller godkänd av läkemedelsverket och inte uppfyller Vågdirektivet får alltså inte användas inom sjukvården enligt lag.

Vilka är kraven på en godkänd våg

– Tillverkaren måste vara kvalitetssäkrade enligt tex ISO 9001.
– Vågen ska styras av en operatör.
– Ett intyg, Decleration of confirmity, måste alltid följa med produkten.
– Vågen ska vara märkt med tillverkare, Klass III, Max- och Min-vikt, Skalindelning, CE-symbol, ID:t för NB:n (Notified Body, tex Swedac) och ett svart M med grön bakgrund.
– Vågen ska också klara att användas i ett intervall om 30 grader celsius.
– Vågen ska vara förseglad. Den får absolut inte öppnas!

Visar 1–12 av 18 resultat

Visar 1–12 av 18 resultat