Sårvård

Här hittar du produkter för sårvård. Det är viktigt med sårvård och att sår tas om hand snabbt. Sår behöver alltid tvättas och rengöras för att inte infekteras. Här hittar du kompresser, tejper, häftor, plåster och sårtvätt.
Nyuppkomna sår behöver alltid tvättas och rengöras för att minska risken för infektioner. Detta gäller alla typer av sår (skavsår, skrubbsår, skärsår). Små sår kan man lätt ta hand om själv, medan djupa sår (glipar mer än ett par mm), och stora sårskador behöver ses över av läkare. Ett sår som inte tas om hand på rätt sätt riskerar att infekteras vilket ger längre läkningstid, fula ärr samt att funktionen i den skadade kroppsdelen kan försämras om såret har varit stort eller skadat en muskel, nerv eller led.

För att såret ska läka fint behöver även sårkanterna hållas ihop under själva läkningen. Många mindre sår kan tejpas ihop och det klarar man i många fall av själv hemma. Men större sår och djupare sår kan behövas sys. Här finns det mesta som har med sårvård att göra.

Skrubbsår

Ska rengöras noggrant, men om det går undvik förband. Behöver såret ändå läggas om så använd ett förband som sitter löst, inte fastnar i såret och som släpper igenom luft.

Skärsår

Kan ibland vara svårt att få att sluta blöda, utan att såret ändå är speciellt stort. Lägg på en kompress eller lägg ett tryckförband och håll den skadade kroppsdelen högt. När blödandet har lugnat ner sig, tvätta såret och fäst ihop sårkanterna med plåster, eller ännu hellre sårtejp.

Skavsår

Förebyggs eller behandlas bäst med grov tejp/häfta eller skavsårsplåster. Har såret inte spruckit behövs ingen noggrannare rengöring.

Brännsår

Ska kylas snabbt. Använd inte för kallt vatten eller isbitar då det får porerna i huden att stänga sig och stänga inne det varma som trängt in i huden. Iskallt vatten kan också orsaka köldskador, eller om brännskadan är stor till och med chock.
Använd ljummet vatten eller som tips är att ha i förberedande syfte en påse vetemjöl i frysen då det ger en bra temperatur för kylnig.
Brännsåret ska kylas i minst 10 minuter för att minska svullnaden och hindra brännskadan att gå djupare ner. Efter kylning kan ett förband lägga som skadan. Brännskador infekteras lätt, så stick inte hål på blåsor då det ökar risken ytterligare.

Sök alltid sjukvård om såret inte slutar blöda inom en halvtimme, är stort eller sitter så du misstänker att en led kan vara skadat. Sår som börjar lukta illa, blir rött, irriterat och ömmar eller blir varigt ska också ses över av sjukvården då såret kan ha blivit infekterat.