Termometer

Vad är en termometer?

En termometer mäter kroppstemperaturen och det kan göras med olika metoder. Vilken temperatur en termometer visar kan bero på olika faktorer. Temperaturen skiljer sig mellan olika människor. Olika faktorer påverkar kroppstemperaturen som tidpunkt på dagen (högre på kvällen), mätmetod, fysisk aktivitet, väder och ålder. Feber är ingen sjukdom i sig men en alarmsignal. Feber är en skyddande reaktion från kroppen där immunsystemet skyddar mot infektioner. En normal och genomsnittlig temperaturnivå är mellan 36,1° – 37,5 ° och beror på mätningens placering. Om mätvärdet överstiger 38°C så kallar man det feber. Temperaturnivå på 40 grader och över kan vara farligt. Hos MediStore hittar du ett stort urval av termometrar och du kan köpa direkt på hemsidan eller ringa vår kunniga kundtjänst.

Korrekt temperaturmätning

För att mäta temperaturen på kroppen och se om man eventuellt är sjuk så behövs vissa förkunskaper. Temperaturen kan exempelvis mätas rektalt, i munnen, under armen, i örat eller direkt på huden.

Det vanliga är att man tror att temperaturen uppför sig likadant oavsett vart man mäter på kroppen och att samma gränsvärden gäller oavsett mätmetod, så är inte fallet.

Många brukar även addera ett värde till sitt mätresultat när man jämför mellan en mätning som har gjorts rektalt och sedan i munnen, detta är ej korrekt, använd istället tabellen nedan eller tabellen i manualen.

Det absolut bästa är att ha koll på sin normaltemperatur, medeltemperaturen under dagen när man är frisk, och sedan utgå från den för att se om temperaturen börjar stiga.

Temperaturen varierar beroende på vart du mäter, med ålder, tid på dygnet och eventuella fysiologiska grundvärden. Det absolut viktigaste är att använda sig av samma mätmetod varje gång du mäter, ha koll på ditt normalvärde när du inte är sjuk och följa temperaturvariationer. Utifrån dessa förutsättningar kommer du få ett noggrant mätvärde oavsett vilken utrustning du väljer samt var på kroppen du väljer att ta temperaturen.

Temperaturmätning i örat

Det vanligaste idag är att man mäter i örat vilket är betydligt enklare än att mäta i munnen, under armen eller rektalt. Men det finns ett problem med att mäta temperaturen i öronen då örongångarna kan variera vilket kan göra det svårt att hitta korrekt placering.

Hur mäter man korrekt temperatur med en örontermometer?

Om du tidigare har använt en annan termometer för mätning av temperaturen som rektalt, oralt eller under armen så kan du inte jämföra dessa värden med denna mätmetod i örat. Du måste lära dig din eller ditt barns temperatur på nytt och se vilket normalvärde som gäller för örat.

Se alltid till att örats örongång är helt fri från tex öronvax då detta påverkar mätningen. Dra öronsibben nedåt för att göra göra örongången så rak som möjligt och för att få en så bra position på termometern som möjligt.

Örongången, speciellt på barn, kan vara formad på ett sådant sätt att det påverkar resultatet. Om möjligt ska du mäta 3ggr och sedan ta det värde som blir högst.

Temperaturmätning i munnen

Problemet med att mäta i munnen är att temperaturen varierar väldigt mycket. Beroende på placering kan variationen vara upp till en grad. Dessutom tar det lång tid att mäta och termometern måste vara helt stilla.

Temperaturmätning under armen

Precis som i munnen är det väldigt svårt att få till en korrekt mätning.

Temperaturmätning rektalt

Detta är en gammal och förlegad metod som inte rekommenderas av praktiska och hygieniska skäl.

Temperaturmätning på huden

Detta är den modernaste, snabbaste och mest praktiska mätmetoden, speciellt på barn. Den enda nackdel som finns är att vi inte är så vana vid denna mätmetod så nya gränsvärden måste studeras. Detta gör så att man inte kan jämföra med äldre mätmetoder. Se tabell nedan eller i manualen.

Nedan är två tabeller för temperaturgränsvärden beroende på mätmetod och ålder. Dessa är medeltemperaturer och ses som normalen för temperaturspridning hos befolkningen. Det finns människor som är utanför normalen men tabellerna speglar majoriteten av befolkningen. Det viktiga blir därför att kontrollera just din normaltemperatur med hjälp av egna mätningar. Dessutom har vi noterat att det i manualer från respektive tillverkare av termometrar kan variera i tabellerna.

Normal medeltemperatur beroende på mätmetod:

Mätmetod
Temperatur C
Temperatur F

Rektalt
36,6 – 38
97,8 – 100,4

Munnen
35,5 – 37,5
95,9 – 99,5

Armhålan
34,7 – 37,3
94,4 – 99,1

Örat
35,8 – 38
96,4 – 100,4

Pannan
35,8 – 37,6
96,4 – 99,7

Normal medeltemperatur beroende på ålder

Ålder
Temperatur C
Temperatur F

0 – 2 år
36,4 – 38
97,5 – 100,4

3 – 10 år
36,1 – 37,8
97,0 – 100,0

11 – 65 år
35,9 – 37,6
96,6 – 99,7

> 65 år
35,8 – 37,5
96,4 – 99,5

Vanliga orsaker till fel temperaturmätning

  • Att man gör en jämförelse mellan olika mätmetoder där temperaturen här mätts upp på olika delar av kroppen.
  • Termometern inte har nått rumstemperatur.
  • Sensorn är smutsig.
  • Att man har ätit, sovit, badat eller tränat innan mätningen kan påverka mätvärdet.
  • Om örongången, vid öronmätning, är täckt med öronvax.
  • Om örongången, vid öronmätning, inte är helt rak.
  • Om man håller i termometern för länge innan en mätning.

Författare:
Peter Gaverstedt, Medicinteknisk Ingenjör
Mångårig arbetslivserfarenhet av service och utbildning inom området medicinsk teknik.[/expander_maker]