Medicinsk Utrustning

Medicinsk utrustning för sjukvården säljs via oss på MediStore. Vi säljer all typ av medicinsk utrustning till lågt bris men med hög kvalité och eftersupport. Den medicinska utrusningen som du inte hittar på hemsidan eller hos andra leverantörer kan vi hjälpa dig att hitta. Vi har sålt Medicinsk utrustning på webben i över 15år och har lång erfarenhet av Medicinsk utrustning från sjukvården. Vi kan därför hitta den medicintekniska produkt som du söker då vi har tillgång till ca 100.000 medicinska utrustningar och fler än 1.000 kända varumärken från sjukvården i Sverige. Förutom kunskap i försäljning av medicinsk utrustning i sverige så har vi även kunskap i eftersupport med förebyggande underhåll, kalibrering och service av medicinteknisk produkt.

Våra kunder är normalt sjukhus, vårdcentraler och mindre läkarmottagningar som behöver hjälp med att hitta rätt typ av medicinteknisk produkt för deras verksamhet och ändamål.

Vad är medicintekniska produkter?

En medicinteknisk produkt används för att ställa diagnoser eller screena* patienter för att kunna förebygga, lindra eller bota sjukdommar och skador i kroppen.

Säljare Medicintekniska Produkter

Vi söker ständigt nya medarbetare så kontakta oss för medicintekniska produkter säljare lediga jobb.

Kontrollerande myndigheter för medicintekniska produkter

Läkemedelsverkat ansvarar för att kontrollera att vi på MediStore släpper ut medicintekniska produkter som motsvarar de regler och krav som finns på respektive produkt som kallas för medicinteknisk produkt. Läkemedelsverket tar även hand om uppföljning av eventuella olyckor i sjukvården där en medcinteknisk produkt har varit inblandad.

Socialstyrelsen kontrollera hur våra medicintekniska produkter används i sjukvården och rapporterar om eventuella olyckor.*Screena betyder att man fångar upp eventuella avvikelser i kroppen för att kunna härleda det till en eventuellt underliggande sjukdom. Så normalt är det en metod för att söka efter hälsoproblem hos personer utan några egentliga symtom.