Diatermi

Köp utrustning för Diatermi. En diatermiapparat använder sig av värme för att bränna bort vävnad eller stoppa blödningar. Diatermiapparaten använder en hög effekt och frekvens för att skapa ett elektriskt fält som leds genom en diatermipenna till pa borttientens vävnad. En diatermiutrustning har många användningsområden och kan användas till borttagandet av godartade tumörer, vårtor, borttagning av hår och mindre operationer. Vid monopolär diatermi används en elektrodplatta som neutral elektrod och en diatermipenna som aktiv elektrod. Biopolär diatermi använder istället en pincettelektrod och utan en neutralelektrod.

Effektbehandling:

Skärning 5 – 400 WKoagulation 30 – 60 WAllmän kirurgi < 50 WUrologiska Ingrepp < 400 W.

Aktiva Elektroder:

Knivelektrod, Kulelektrod, Bipolär (Pincett), Diatermislynga, Resektoskop.

Neutralelektroder:


Metalplatta (Stel eller Flexibel)Plåsterelektroder (Med eller utan Gel)Armbandselektrod (På patient eller läkare).