Tens

Vi säljer tens, tns och ems för smärtlindring, bibehållande av fitness, muskelavslappning och lindring av muskeltrötthet. Våra produkter erbjuder en stor bredd av funktioner för olika behov. TENS behandling stimulerar dina nerver med en svag ofarlig ström. När du använder en tens eller ems apparat stimuleras och aktiveras kroppens egna smärtlindringssystem genom att den aktiverar beröringsnerver eller muskelnerver – du får snabbt en naturlig och helt ofarlig smärtlindring.

Vad är TENS

TENS eller Transkutan Elektrisk NervStimulering är en icke invasiv, drogfri smärtlindringsmetod som även kan användas under graviditet och förlossning. Plattorna placeras på eller nära (helst ”mellan smärtan och hjärnan”) det smärtande området. TENS skickar elektriska signaler via plattorna genom huden och längs nervfibrerna. De signaler som skickas in genom huden försvagar och filtrerar bort smärtsignalerna som är på väg till hjärnan. TENS-signalerna hjälper också till att frisätta endorfiner som är kroppens egna smärtlindrare, samt att minska den lokala ”smärtstressen” som annars ger ökad sekundär smärta och värk genom ökade muskel-spänningar och försämrad blodcirkulation i området kring den primära smärtan.

Impulsform

Man skiljer på monofasiska och bifasiska pulsströmmar. Vid monofasisk vågform färdas pulsströmmen bara i ena riktningen, medan vid bifasiska pulser växlar riktningen på retningsströmmen. Digital TENS/EMS använder enbart bifasiska pulsströmmar eftersom detta avlastar muskeln och resulterar i mindre uttröttning av muskeln samt en säkrare användning.

Impulsfrekvens

Frekvensen är antal impulser per sekund och anges i Hz (Hertz). Frekvensen är omvänt proportionell mot pulstiden och kan enkelt beräknas utifrån denna. Den aktuella frekvensen avgör vilka typer av muskeltrådar som i första hand påverkas. Långsamma muskelfibrer reagerar på lägre impulsfrekvenser upp till 15 Hz, medan snabba muskelfibrer reagerar först vid ca. 35 Hz. Vid frekvenser på ca 45 ?70 Hz uppstår en kontinuerlig belastning av muskeln vilket leder till snabbare muskeltrötthet. Högre impulsfrekvenser är därför lämpligare att använda för att uppnå explosiv förmåga och styrka.

Frågor om tens

Hur länge håller elektroderna?

Till Beurer TENS så håller elektroderna för ungefär 40-50 ggr användning. När det gäller Panasonic TENS så håller elektroderna för ca 400-500 ggr användning. Allt beror på hur du sköter elektroderna. Ta väl hand om elektroderna och skölj de bara under kallt vatten, eller med en luddfri fuktad trasa efter användning. Du ska inte använda något rengöringsmedel. Förvara elektroderna på ett mörkt och normalvarmt ställe. Ibland kan huden behöva rengöras i förväg samt eventuellt rakas.

TENS-Apparaten fungerar inte, vad kan ha hänt?

Om det är första gången du använder TENS-apparaten så kan det vara för att du har valt för låg ström ut till elektroderna. Se manual för hur du ändrar strömstyrkan. Om TENS-apparaten har fungerat tidigare men nu slutat fungera så kan det vara för att elektroderna har förbrukats och inte längre är strömförande. Prova då med ett par nya elektroder.

Vad är lågfrekvent muskel- och nervstimulering?

Detta är en form av fysikalisk terapi som hjälper kroppen att läka ut muskulär värk och smärta baserad på muskelstelhet. En svag elektrisk ström (lågfrekvent) passerar genom behandlingsområdet. Muskulaturen masseras på detta sätt, irriterade nerver lugnas och blodcirkulationen ökar.

Hur länge skall lågfrekvent behandling pågå?

En normal behandlingstid är ca 15 minuter. Om behandlingstiden blir längre, kan man istället orsaka skador.

Hur många ställen på kroppen kan behandlas?

Det finns ingen gräns för hur många olika ställen som kan behandlas under samma dag. Behandlingstiden på högst 15 minuter skall dock respekteras för varje ställe som behandlas.

När ska lågfrekvent behandling användas?

Ett idealiskt tillfälle är t ex efter ett bad. Kroppen är då uppvärmd och blodcirkulationen är stimulerad. Se till att kroppen är torr och väl avtorkad innan behandlingen påbörjas.

Beroende på syftet med behandlingen, kan frekvenser upp till 1200 Hz användas för lågfrekvent muskel- och nervstimulering, TENS. Olika frekvenser sägs ha olika egenskaper enligt följande:

Låga frekvensområdet

Idealiskt för en varaktig behandling av muskelvärk. Den pulserande effekten ger muskelkontraktioner som ökar blodcirkulationen och utsöndringen av smärtlindrande substanser. Apparaten använder sig av fyra låga frekvenser: 3-8 Hz (Knackning), 40 Hz (Tryck), 50 Hz (Knådning) och 83,3 Hz (Knackning II).

Höga frekvensområdet

Det är svårare att åstadkomma muskulär kontraktion i detta frekvensområde, och impulserna känns svagare jämfört med de i lågfrekvensområdet. Fördelarna är omedelbar smärtlindring och en blockering av smärtspridning. Apparaten använder sig av tre höga frekvenser: 100 Hz (Gnubbning), 120 Hz och 1200 Hz.
När kan det vara olämpligt att använda lågfrekvent behandling?

Vid feber

Sjukdomen kan förvärras av behandlingen.
Under pågående menstruation: Behandlingen kan eventuellt påverka menstruationscykeln och inverka negativt på hälsan. (Rådfråga läkare)
Under graviditet och direkt efter en förlossning: Hormonbalansen är inte återställd. (Rådfråga läkare).

Vid högt blodtryck

Behandlingen kan utgöra en belastning på blodkärlen.

Det är särskilt viktigt att apparaten aldrig används på huvudet. Var vänlig konsultera läkare i de fall som beskrivs ovan.

Fungerar TENS vid Artros/Artrit?

Tens är utmärkt att prova vid artros som smärtlindring. TENS-apparaten kommer i många fall ta bort eller tydligt minska smärtorna. Effekten kan bestå i flera timmar vilket förenklar vardagen och eventuellt förbättrar läkningen och sömnen.

Jag har ont i ländryggen. Vilken apparat och program fungerar bäst då?

Alla apparater som vi säljer har normalt ett ländryggsprogram förprogrammerat och som kan vara bäst att prova först. Om det inte hjälper så kan du prova andra program men ländryggsprogrammet ska vara bäst anpassat för dessa ryggproblem.

Jag ska föda barn och tänkte ha tens under förlossningen. Vad ska jag tänka på?

Att använda tens under förlossningen är en bra smärtstillande metod. Fäst då elektroderna där det gör ont, oftast vid ländryggen eller ner på skinkorna. Normalt väljer man då ett ländryggsprogram men det kan vara bra att prova sig fram.

Jag har varit med i en bilolycka och fått en pisksnärtsskada, whiplashskada. Kan jag använda tens?

Ja, smärtan i nackenoch halsen behandlas effektivt med tens om du har fått en pisksnärtsskada.