Handventilatorer

En handventilator kallas öven för rubens blåsa och andningsballong. Handventilatorn används för att ventilera en patient utan att ge mun mot mun metoden. Andningsballonger sätts över patientens mun och sedan trycker man på själva blåsan för att få ned luft i patientens lungor. Handventilatorerna finns båder som fler- och engångsvarianter. Rekommendationen gällande säkerhetsventilern bör följas då det annars kan uppstå ett alltför högt ventilationstryck.

Standardstorlek på säkerhetsventil:

Vuxna: 60± 10cm H2O
Barn och Spädbarn: 40± 5cm H20

Rekomenderad volym på blåsa:

Vuxen – 1600mL
Barn – 500mL
Spädbarn – 280mL

Visar 1–12 av 18 resultat

Visar 1–12 av 18 resultat