Bråckband

Vad är ett Ljumskbråck?

Ljumskbråck är en försvagning i bukväggen eller bukhinnan, där bukinnehållet, tarmar och fett pressas, ut och bildar en sorts påse eller utbuktning. Denna syns oftast i området i eller vid ljumsken, eller vid pungen på pojkar och män. Även kvinnor kan få ljumskbråck.

Vanligt är att bråcket är litet eller inte syns alls på morgonen när man vaknar, för att sedan växa och öka i storlek under dagen. Det kan underlätta att bära ett bråckband. En del märker inte av sitt ljumskbråck alls, medan andras bråck i vissa fall kan orsaka stora uttalade besvär och kan kräva operation. Ett inklämt bråck opereras alltid och på en gång.

Det finns även Lårbråck, som sitter mer åt låret till och som också är en form av ljumskbråck. Utöver dessa finns det också vattenbråck och navelbråck.

Läs mer om bråckband här –>

Visar alla 7 resultat

Visar alla 7 resultat

Läs mer om bråckband här

När behövs ett bråckband – symptom på ljumskbråck

Nedan är några vanliga tecken som kan tyda på att du har ett ljumskbråck.

Ljumskbråck kan ge följande symptom:

  • Du känner en mjuk utbuktning/påse under huden i närheten av ljumsken eller vid pungen som går att trycka tillbaka.
  • Det gör ont i ljumsken eller i pungen, smärtan ökar ofta när du är aktiv och rör på dig. Smärtan kan kännas dov, som en och ihållande värk eller som ett kortvarigt stickande.
  • Du upplever en tyngdkänsla och/eller känner ett obehag i området vid bråcket.
  • Du har ont i magen.

Inklämt Ljumskbråck kan ge följande symptom:
Nedan är några vanliga tecken som kan tyda på att du har ett inklämt ljumskbråck.

  • Du har mycket ont i magen, ljumsken eller pungen
  • Pungen eller ljumsken är röd
  • Det finns en svullnad eller utbuktning i ljumsken som gör ont och som inte går att trycka tillbaka.

Vi rekommenderar att du omgående tar kontakt med sjukvården eller med en jouröppen mottagning om du tror att du har ett inklämt ljumskbråck. Om det är stängt bör du söka vård på en akutmottagning.


Hur fungerar ett bråckband?

Med ett bråckbandage håller man emot bukhinnan med ett tryck, trycket förebygger att hinnan pressas ut ännu mer och kan på så sätt hjälpa till att hålla storleken på bråcket nere och på så sätt se till att besvären lindras och inte förvärras.

Bråck kan uppstå på olika sidor och ställen och det finns därför bråckband speciellt avsedda för bråck på höger sida, på vänster sida och för dubbelsidiga bråck (både vänster och höger sida). Ett bråckband kan aldrig bota ett ljumskbråck, men det kan lindra besvären och förhindra att bråcket växer sig större.

Högersidigt Bråckband

Detta är ett bråckband som är särskilt designat och anpassat för dig som har ljumskbråck på höger sida.

Vänstersidigt bråckband

Detta är ett bråckband som är särskilt designat och anpassat för dig som har ljumskbråck på vänster sida.

Dubbelsidigt bråckband

Detta är ett bråckband som är särskilt designat och anpassat för dig som har ett dubbelsidigt bråck, både på vänster och höger sida.

Risker med obehandlade ljumskbråck

Om öppningen i bukväggen, där bråcket passerar, är trångt, finns risker att bukinnehållet blir inklämt. I dessa fall är snar operation viktig – då det annars finns risk att blodtillförseln till den del av tarmen som ligger i bråcket kan strypas och delen av tarmen dö. Ett inklämt ljumskbråck gör mycket ont!

Behandling av ljumskbråck – Bråckband eller operation?

Operation är det enda sättet att få bort ljumskbråck. Barn med bråck opereras nästan alltid, medan vuxna oftast opereras först när det finns uttalade besvär. I väntan på operation, eller om man av någon anledning inte kan operera bråcket är det bra att använda ett bråckband för att hålla tillbaka bråcket. Så mycket som var fjärde man, opereras någon gång för ljumskbråck. Att få ljumskbråck är relativt vanligt.

Det kan också vara bra att undvika uttalad fysisk aktivitet, som tex tunga lyft och styrketräning, då detta kan förvärra bråcket pga. trycket i magen som uppstår vid dessa aktiviteter.