Stasband

Ett stasband kan liknas vid ett litet skärp som spänns runt armen ovanför det ställe som blodprovet ska tas. Stasbandet dras åt så pass att det stoppar flödet i venerna (de bldkärl som tar syrefattigt blod tillbaka till hjärtat) och hindrar blodet att passera det område som stasbandet sitter på. Detta medför att mängden blod i venen blir störra och kärlet syns och känns då bättre för den som ska sticka och underlättar därför provtagnigen. Vid vissa blodprovstagningar ska stasband inte användas eftersom provresultatet då kan bli felaktigt. Man ska inte knyta handen när provet tas eftersom det kan påverka resultatet vid vissa analyser. Stasband har ett enkelt spänne som är lätt att släppa upp med enhandsgrepp så att den som sticker fortfarande kan ha en hand kvar på nålen.