Sömnregistrering

Utrustning för att registrera din sömn. Vi säljer sömnutrustning för professionellt bruk och enklare registreringsutrustning för privatbruk. Om du lider av störningar under din sömn kan du registrera och ta reda på varför eller vad som händer under natten. Vi säljer sömnregistreringsutrustning till sömnlabb som kan registrera om du lider av sömnapné eller annan typ av sömnstörning.