Blodtrycksmätare

Med en egen blodtrycksmätare kan du snabbt, bekvämt och säkert kontrollera ditt blodtryck hemma, på jobbet eller i princip var som helst där du för tillfället råkar befinna dig. I denna kategori hittar du alla våra validerade och kalibrerade blodtrycksmätare som ger snabba och tillförlitliga resultat när du testar ditt blodtryck. När du köper din blodtrycksmätare från MediStore kan du alltid vara säker på att den fungerar som den ska och att den mäter ditt korrekta blodtryck vid varje mätning eftersom varje enhet kalibreras och kontrolleras noggrant av våra experter innan den skickas.


Läs mer om Blodtrycksmätare här –>

Visar 1–12 av 22 resultat

Visar 1–12 av 22 resultat

Läs mer om blodtrycksmätare här

Mät blodtrycket hemma

Vi anser att blodtrycket helst ska mätas i hemmet där man får vara i sin normala och trygga miljö vilket ger ett mer tillförlitligt resultat än vid mätningar i mer pressade situationer som lätt kan uppstå när man söker vård. Blodtrycksmätaren kontrollerar ditt systoliska och diastoliska tryck samt puls och presenterar de korrekta blodtrycksvärdena på en stor och lättläst display.

Om du letar efter en mer avancerad variant av blodtrycksmätare som är avsedd för sjukvården men också kan användas i hemmet, så har vi även det.

Köp blodtrycksmätare online

Titta igenom utbudet nedan, läs specifikationerna och se vilken blodtrycksmätare som passar dina behov bäst. Vi har samlat mätare från de mest pålitliga producenterna och har alltid svårslagna priser. Fundera vilken typ av blodtrycksmätare som passar bäst? För överarmen eller handleden? Titta samtidigt på tillbehören för blodtrycksmätare för att få en enklare och smidigare användning.

Frågor om blodtrycket

Här ska vi svara på alla frågor du kan ha om blodtrycket. Vad som anses högt och lågt och när det är bra att ha koll på blodtrycket och mäta det regelbundet. Problemen är vanliga och man brukar säga att var fjärde svensk vuxen har för högt blodtryck, vilket kan leda till allvarliga sjukdomar och komplikationer.

Så det gäller alla. Att ha koll på blodtrycket och förändra sin livsstil i tid är viktigt för hundratusentals människor.

När uppstår högt/lågt blodtryck?

Blodtrycket kontrolleras av den delen av hjärnan som kallas cirkulationscentrumet, och det skickar ut signaler via nervsystemet. Blodtrycksnivån justeras av styrkan i hjärtslagen och hur hastigt det slår (pulsen) samt hur breda blodkärlen är. Det sistnämnda styrs av ett nät av fina muskler på blodkärlens innerväggar.

Det arteriella blodtrycket skiftar regelbundet under hjärtats gång: när hjärtat töms på blod och det pumpas ut till kroppens kärlsystem (det systoliska blodtrycket) når det maximum och är som högst och motsatsen under hjärtats viloperiod (det diastoliska blodtrycket) då det är som lägst. För att undvika att man drabbas av följdsjukdomar måste man se till att blodtrycket hålls inom vissa värden.

Allmänna frågor och svar om blodtrycket

Vilket blodtryck anses vara normalt, och när bör jag söka läkarhjälp?

Tabellen som följer nedanför visar de senaste uppgifterna som Världhälsoorganisationen (WHO) kom ut med i maj 1999:

* Som en riktlinje kan sägas att det systoliska blodtrycket bör ligga på 130 mm kvicksilver och det diastoliska blodtrycket på 85 mm kvicksilver. Det optimala systoliska blodtrycket bör inte överstiga 120 mm kvicksilver och det diastoliska inte 80 mm kvicksilver.

** Högt blodtryck anses vara måttligt när det systoliska blodtrycket ligger på 160-180 mm kvicksilver och det diastoliska på 100-110 (grad 2). Högt blodtryck klassificeras som varande svårt när det systoliska blodtrycket överstiger 180 mm kvicksilver och det diastoliska 110 mm kvicksilver (grad 3).

MiliBar (mätt i mm kvicksilver) Systoliska (den övre gränsen) Diastoliska (den undre gränsen)
Blodtryck lågt Mindre än 100 Mindre än 60
Blodtryck normalt 100-140 60-90
Blodtryck högre än normalt 140-160 90-100
Blodtryck högt ** Mer än 160 Mer än 100

Vi rekommenderar att du mäter blodtrycket regelbundet och diskuterar det med din doktor. Om det systoliska blodtrycket regelbundet är högre än 140 och/eller det diastoliska är mer än 90 bör du söka läkare. Det är normalt att blodtrycket växlar och ibland är högre, ibland lägre, och det är inget att oroa sig över även om det ibland skulle överstiga ovanstående värden. Men händer det ofta måste du söka läkare.

Vad exakt betyder uttrycket ”Förhöjt blodtryck vid åsynen av doktor i vit rock – vitarocken-syndromet”?

White Coat Hypertension (WCH) kallar man på engelska fenomenet när blodtrycket ofta är högre när doktorn eller en sjuksköterska tar det (doktorn uppträder vanligtvis i vit rock). Automatiskt blir många nervösa och spända i sjukhusmiljö, och det får blodtrycket att stiga. Problem uppstår när blodtrycket är normalt hemma, men varje gång doktorn tar ett är det högt. Ett bra sätt att undvika ”vita-rocken-syndromet” är att regelbundet ta trycket hemma. Långvariga undersökningar har bevisat att personer som har högt blodtryck närhelst doktorn tar det har en högre risk att det senare i livet ha det permanent. Detta är ytterligare ett bevis för att det är viktigt att kolla blodtrycket regelbundet.

Finns det något samband mellan blodtrycket och en persons ålder?

Det är vanligare att äldre personer har högt blodtryck jämfört med yngre, och det beror på att blodådrornas elasticitet minskar ju äldre man blir. Oavsett det får blodtrycket inte överstiga 140/85 mm kvicksilver ens bland äldre. Här nedan tar vi upp några medicinska frågor svarar på dem och ger tips om bästa sättet att ta blodtrycket. De har hämtats och översatts från patientinformation som Swiss Heart Foundation (Schweiziska hjärtstiftelsen) gett ut, och vi är tacksamma för att de tillät oss att göra bruk av den i vår information.

Är det sant att blodtrycket oftast mäts via oscillometertekniken? Vad innebär det?

På läkarmottagningar och sjukhus är det vanligast att man använder ”ljud-metoden”. Det betyder att man tar blodtrycket på traditionellt sätt och lyssnar på hjärtat genom stetoskop. Ljudet man hör är blodet som rusar genom överarmens artärer och luften som pyser ut ur den uppumpade manschetten medan den sakta pyser ut. Det första hjärtslaget som hörs är det systoliska blodtrycket, det sista är det diastoliska blodtrycket. Det anges som om man mätte en kvicksilverpelares höjd då det anges i millimeter (därav ”mm kvicksilver”). Alla blodtrycksmätare som används i hemmen använder Ocillometermetoden. Elektroniska mikroprocessorer I dessa apparater mäter svängningarna som uppstår när blod rusar in och ut ur hjärtat och är vad vi kallar pulsen. Det är alltså inte hjärtslagen som räknas, varken när man använder stetoskop eller mikrofon (sitter inuti manschetten). Blodtrycket och pulsen mäts via optiskt öga. Trots att kvicksilverpelare saknas mäts blodtrycket i mm kvicksilver. Folk med oregelbunden puls bör gå till läkare och få blodtrycket taget.

Vad är viktigt att tänka på när man själv tar blodtrycket?

Det bästa för personer med högt blodtryck är att regelbundet ta det i hemmet eftersom det ger doktorn värdefull upplysning om medicinen som han skrev ut är effektiv. Man bör föra anteckningar efter varje gång man tagit blodtrycket och i särskild kolumn anteckna observationer man gjort såsom: kände mig sjuk, hade yrsel, vaknade på natten, glömde att ta min medicin samt fysiska och/eller mentala problem. Man skall alltid ta blodtrycket i samma arm eller handled på samma tid på morgonen och på kvällen. Man får inte dricka kaffe eller alkohol innan och inte heller röka. Och gör det bara efter du vilat i fem minuter och du är säker på att ingen kommer och stör dig. Håll armen i nivå med hjärtat efter du fäst manschetten i handleden. Jämför ditt blodtryck med det som doktorn får när han tar det. Slutligen bör du regelbundet kolla blodtrycksmätaren varje år. Det kan du göra hos MediStore.

Är blodtrycksmätare som manschetten sätts på handleden lämplig för att ta blodtrycket hemma?

De senaste apparaterna som använder handleden vid mätning av blodtrycket använder sig av en positionssensor för korrekt position i hjärthöjd. Har du inte denna positionssensor i blodtrycksmätaren så kommer den inte att mäta korrekt. De är helautomatiska: manschetten pumpas automatiskt upp och luften släpps automatiskt ut med rätt hastighet. Vissa handledsapparater är utrustade med en speciell komponent som stoppar uppumpningen vid ett visst lufttryck (Blodtrycksklocka). Används de på rätt sätt är de rätt pålitliga. Apparater däremot som använder pekfingret när blodtrycket mäts är ganska opålitliga och mäter inte alltid korrekt. Ett exempel är om man inte håller pekfingret absolut stilla och i nivå med hjärtat eller om de minsta blodkärlen (arteriolerna) i fingret är sammandragna på grund av att händerna är kalla; då blir blodtrycket för lågt.

Är det möjligt att mediciner kan sänka blodtrycket för mycket?

Blodtrycket kan ibland sjunka för mycket till följd av behandlingen. Då uppträder yrsel så fort du stiger upp ur sängen för hastigt eller du böjer dig ner och du känner dig trött och du saknar energi. Om du har något av symptomen kan det vara på grund av att blodtrycket sänkts för mycket och då bör du kontakta doktorn så att han kan justera medicindosen. Men om du inte känner något särskilt behöver du inte oroa dig utan fortsätt med dosen doktorn skrev ut.

Kan blodtryckssänkande mediciner ge biverkningar ibland?

Till att börja med händer det att man får biverkningar av blodtryckssänkande mediciner, t.ex. man känner sig fysiskt eller mentalt trött, får yrsel och problem när blodtrycket plötsligt sjunker för mycket. Kroppen vänjer sig så småningom vid det lägre blodtrycket och då brukar besvären försvinna. Bara ett fåtal personer som tar speciella blodtryckssänkande mediciner kan fortsätta att ha biverkningar. Det finns också vissa mediciner där det inte hjälper att sänka dosen.

Finns det vissa sportgrenar jag bör undvika om jag har högt blodtryck?

Man får högt blodtryck när de små förgreningarna i artärerna (arteriolerna) drar ihop sig, och det försvårar blodcirkulationen. När man sätter muskler i arbete vidgas arteriolerna då de behöver mer syrerikt blod. Det är därför bara nyttigt att regelbundet motionera i ungefär en halvtimme. Det kan vara en rask promenad, bergsklättring, joggning, skidåkning, simning (inte tävlingssimning och inte i för kallt eller varmt vatten) och dans. Muskelmassor i rörelse samarbetar rytmiskt. Då ökar pulsen och blodtrycket stiger, men inte alltför mycket. Där finns emellertid aktiviteter som anstränger musklerna på ett sätt så att de inte arbetar rytmiskt, och dem bör man undvika. En sådan sport är tyngdlyftning då blodtrycket stiger för plötsligt.

Mätning av blodtryck

När du mäter blodtrycket vill du få ett pålitligt resultat att förhålla dig till? det gäller såväl på sjukhuset som när du gör det hemma. Men det finns saker som kan påverka mätresultatet och faktorer att förhålla sig till. Därför ska vi försöka reda ut alla frågor du kan ha kring blodtrycksmätningen.

Målet är alltid att du ska kunna få ett resultat som stämmer och ha bra koll på din hälsa, och då är det bra att veta var man ska mäta blodtrycket, vilken tid på dagen som är bäst, förstå varför man får olika resultat vid olika mätningar och alla andra frågor som kan komma upp.

Frågor och svar om blodtrycksmätning

Under vilka förhållanden är det bäst att ta blodtrycket?

VILLKOR FÖR MÄTNING AV BLODTRYCKET

1. Ta blodtrycket under liknande förhållanden och se till att du har det lugnt och stilla omkring dig. Gör det samma tid varje dag, på morgonen och kvällen.

2. Sitt i en lugn position med armen vilandes och där du kan vara ostörd.

3. Undvik att äta, röka och hård fysisk verksamhet omedelbart före du tar blodtrycket.

4. Vila flera minuter före du tar blodtrycket.

FÖRBEREDELSER INNAN BLODTRYCKET TAS

5. Kolla att din arms omfång inte överstiger eller understiger den som anges på manschetten.

6. Följ instruktionsbokens anvisningar noga hur du sätter manschetten på armen.

7. Fäst manschetten och se till att den sitter stadigt men inte för hårt.

8. Var försiktig när du rullar upp ärmen så att den inte stryper blodflödet i överarmen. Är skjort- eller blusärmarna tunna behöver du inte rulla upp dem då de inte hindrar blodtrycksmätningen.

9. Koppla manschetten till blodtrycksapparaten, knäpp på den och följ instruktionerna vid uppumpningen av trycket.

10. Glöm inte att handleden måste hållas i samma höjd som hjärtat när du använder en handledsmätare! Avviker det så lite som 10 cm kan det leda till felläsning på 8 mm kvicksilver.

UNDER BLODTRYCKSMÄTNINGEN

11. Sitt absolut stilla.

12. Spänn inga muskler i armen medan blodtrycket mäts.

13. Andas normalt och prata inte.

14. Om du har för avsikt att ta blodtrycket flera gånger efter varandra måste du vänta åtminstone en minut innan du gör det igen.

Hur ofta och när på dagen är det bäst att mäta blodtrycket med min MediStore blodtrycksmätare?

Ju mer regelbundet du tar blodtrycket ju bättre är det! Men du måste vara beredd på att människans blodtryck ständigt växlar och därför kommer det att variera från gång till gång. För att du skall kunna få en rimlig jämförelse bör du se till att du tar blodtrycket under liknande förhållanden varje dag. Ta det på morgonen och kvällen när du vet att du får vara ifred och se till att du är avkopplad.

Vad betyder meddelanden såsom ?Error 1″, ?Error 3″, o.s.v?

Blodtrycksmätare är konstruerade för att med största noggrannhet mäta blodtrycket, men gör det bara under ideala förhållanden. Om sökaren störs av någon oklarhet under mätningen ”talar” apparaten om vad det är i form av felmeddelande. I instruktionsboken står att läsa vad de olika felmeddelandena kommer sig av. En manuell blodtrycksmätare med stetoskop kommer inte att tala om för dig om det förekommer arytmier eller andra liknande fel som kommer att påverka blodtrycksvärdet. Använd därför inte en manuell blodtrycksmätare om du inte har många års erfarenhet av att känna igen olämpliga mätningsförhållanden. En manuell blodtrycksmätare lämnar allt åt undersökaren att tolka så eventuella fel i mätningen kommer inte att stoppa eller varna undersökaren. Välj alltså alltid en bra automatisk blodtrycksmätare om du inte vet hur man tolkar arytmier eller vet vad ”silent gap” är.

Vilken arm är den lämpligaste att ta blodtrycket på, den vänstra eller den högra?

Vi rekommenderar att du från första början provar vilken arm som har det högsta blodtrycket när du tar det på överarmen. Den armen använder du i fortsättningen. Blodtrycksmätare där blodtrycket mäts i handleden är avsedda enbart för den vänstra armen.

Mitt armomfång ligger utanför den angivna gränsen. Vad gör jag?

Manschetten som du använder måste passa för ditt armomfång, annars kommer det att bli fel värden. Om du använder blodtrycksmätaren avsedd för överarmen passar normalt standardmanschetten armtjocklekar mellan 22 och 32 cm men är i vissa fall utökade till 22 – 42 cm. Om din överarm är tjockare än 32 cm behöver du en större manschett som passar tjocklekarna 32- 42 cm. Handledsmanschetten passar armtjocklekar mellan 13.5 och 19.5 cm. Ovanstående mått passar flertalet människor. För dem som har smalare eller tjockare armar lämpar sig inte elektroniska blodtrycksmätare. Rådgör med din doktor hur du kan mäta blodtrycket själv hemma.

Min överarm är ovanligt smal, ja smalare än den angivna undre gränsen för normalmanschetten. Kan en blodtrycksmätare som är avsedd för handleden även användas på överarmen om den skulle passa?

Nej! Blodtrycksmätare avsedda för handleden använder en helt annan mätningsteknik som tagit hänsyn till handledens uppbyggnad. Därför går det inte att mäta blodtrycket i överarmen istället, även om manschetten passar.

Går det bara att sätta manschetten på överarmen, eller går det lika bra att sätta den på t.ex. underarmen eller benet?

Manschetter avsedda för överarmen kan bara mäta blodtrycket på vänster eller höger arm. Försäkra dig om att din armtjocklek är inom de angivna måtten.

Blodtrycksmätare avsedda för handleden måste göra det på vänsterarmen.

Följ instruktionerna noga! Även om manschetten passar på andra ställen så går det inte att använda den där då den är avsedd enbart för överarmen eller vänstra handleden och ditt blodtryck blir fel.

Vad händer om jag inte placerar manschetten på samma nivå som hjärtat?

Det är viktigt att manschetten sätts på samma nivå som hjärtat medan blodtrycket tas. Skulle du placera den tio centimeter ovanför hjärtat blir det åtta mm kvicksilver för lågt blodtryck, medan om du placerar den tio centimeter nedanför hjärtat blir blodtrycket åtta mm kvicksilver för högt.

Hur länge behöver jag vänta mellan varje gång jag tar blodtrycket?

Om din avsikt är att ta blodtrycket många gånger efter varandra bör du vänta minst en minut.

Jag bytte batterier nyligen, och redan efter jag använt blodtrycksmätaren ungefär 50 gånger var de slut. Är det normalt?

Blodtrycksmätare från MediStore kommer utrustade med batterier av högsta kvalitet med lång hållbarhet. Undersökningar visade att de varade 400 gånger (standardbatterier enbart 250 gånger).

Är du inte nöjd med hållbarheten på batterier kolla följande:

  • Var det ett standardbatteri eller långtidsbatteri du bytte till? För din upplysning så varar ett standard batteri hundratals gånger!
  • Hur gammalt var batteriet? Batterier som får ligga för länge blir successivt svagare.
  • Var det ett nytt batteri eller var det redan använt?

Somliga batterier fungerar fint när de sätts in i andra apparater (väckarklockor till exempel) för att de inte behöver lika hög spänning som blodtrycksmätare.

Uppladdningsbara batterier blir tomma kvickare då de aldrig har samma kapacitet ens efter uppladdning, jämfört med de som inte går att ladda om!

Den omgivande temperaturen spelar en viss roll, då batterier inte är lika effektiva om de används i temperaturer som understiger 15°C!

Min doktor påstår att alla elektroniska blodtrycksmätare är värdelösa och att det bara är erfarna läkare eller sjuksystrar som kan ta det. Hur noggrann är MediStore-blodtrycksmätare vid mätning av blodtrycket?

MediStores elektroniska blodtrycksmätare mäter blodtrycket med den så kallade ”oscillometermetoden”. Den har accepterats över hela världen och har använts dagligen i över trettio år på sjukhus där det är viktigt blodtrycket mäts noggrant. Den mäter blodtrycket med största precision genom att analysera de svängningarna i trycket som blir när luften pyser ut ur manschetten.

Det är viktigt att komma ihåg att med MediStore elektroniska blodtrycksmätare får man fram det exakta blodtrycket just vid mätningstillfället, och då det är där som man är som mest avkopplad är den idealisk för hemmabruk.

Det går inte att utesluta läkares personliga inflytande spelar en roll vid mätning av blodtrycket, och det händer då ofta att det inte är patienters verkliga blodtryck har får fram, då få är så avslappade som de är hemma.

Medicinskt sett har det bevisats att resultatet blir mer exakt när doktorn låter bara 2-3 mm kvicksilver luft per sekund pysa ut ur manschetten när han tar blodtrycket. Det förekommer att läkare och sjuksystrar ställer om blodtrycksmätaren för att få mer luft att pysa ut per sekund, och då blir inte resultatet lika exakt.

Folk tar blodtrycket flera gånger efter varandra tack vare att elektroniska blodtrycksmätare är så lätta att använda och det är roligt att mäta ens eget blodtryck. Det är helt normalt att inte alltid få samma blodtryck. Även om doktorn skulle ta blodtrycket tre, fyra gånger efter varandra (det görs sällan) skulle blodtrycket bli olika.

Jag förväntar mig att blodtrycket skall vara detsamma varje dag jag tar det med min blodtrycksmätare, men det är alltid olika. Kan den vara felaktig?

Blodtrycket hos människan är aldrig konstant utan det varierar ständigt. Även under normala förhållanden kan blodtrycket på kort tid ändras så mycket som 30 mm kvicksilver. Det är alltså helt normalt att blodtrycket skiftar från gång till gång. Det är så gott som omöjligt att bibehålla exakt samma fysiska förhållanden mellan gångerna då mycket distraherar under dagen (prat, oljud, man rör sig o.s.v.)

Därför är det genomsnittet av mätningar (om liknande förhållanden råder) som gjorts flera dagar i streck under liknande omständigheter och vid samma tidpunkt som är ditt verkliga blodtryck. För att åskådliggöra detta så antar vi att man tar blodtrycket en timme efter middagen tre dagar i följd, och då vet man att det kommer att vara ungefär detsamma varje dag. Medelvärdet av dessa tre är det sanna blodtrycket.

Min doktor säger att mitt blodtryck är 150 över 100, men när jag tar det hemma hos mig med MediStore-apparaten brukar det ligga på omkring 135 över 95?

En orsak kan vara att du inte är lika avslappad hos doktorn som du är hemma. Det gör automatiskt att blodtrycket går upp. Det kan röra sig om 15 mm kvicksilver lägre blodtryck när du är avslappad.

Vidare är det normalt att människors blodtryck varierar under dagen. Det kan ändras upp till 30 mm kvicksilver under en kort tidsrymd, och beror på vilka aktiviteter man ägnat sig åt (sport, koncentration, stress, magproblem o.s.v…..).

Därför bör du ta blodtrycket vid samma tid varje dag och under liknande förhållanden, till exempel på kvällstid en timme efter maten.

Man får inte heller glömma att varje tillverkare ger sina råd om hur deras apparater fungerar när blodtrycket mäts. Skillnader mellan de olika märkena och läkare som mäter blodtrycket med stetoskop beror delvis på deras respektive färdighet. Det är samma sak som att jämföra två läkare som använder stetoskop när de tar blodtrycket, då man vet att bägge får olika resultat.

Jag har lärt mig att blodtrycket växlar under dagen och att det är naturligt att det blir olika resultat. Hur vet man då vilket som är mitt verkliga blodtryck?

Medelvärdet du får efter blodtrycket tagits under flera dagar och under samma förhållanden och samma tidpunkt är ditt personliga blodtryck. Till exempel om du tar ditt blodtryck en timme efter middagen tre dagar i rad, så vet man att det kommer att vara ungefär likadant varje dag. Medelvärdet är ditt blodtryck.

Innan jag köpte en blodtrycksmätare från MediStore använde jag ett märke tillverkad av en annan firma. Hur kommer det sig att blodtrycket inte är detsamma med MediStore-mätaren?

De flesta blodtrycksmätare använder den ’oscillometriska metoden’, och varje tillverkare har egna sätt att analysera systoliska- och diastoliska mätvärden. Det är därför naturligt att det blir skillnader i blodtrycket mellan olika märken. Det har också många kliniska undersökningar bevisat.

MediStore har många års erfarenhet och har lärt sig att tolka kroppens signaler och med hjälp av dem noggrant komma fram till det verkliga blodtrycket. Att blodtrycksmätare tar blodtrycket exakt har många omfattande kliniska undersökningar bevisat som senare verifierats av neutrala medicinska centra som tillämpade internationellt accepterade principer.

Olika tillverkare tillämpar egna metoder som de noggrant studerat och vet att deras apparat passar den genomsnittliga befolkningen. Det finns alltid individer som föredrar ett märke över att annat. Man kan jämföra det med två läkare med olika färdighet i att ta folks blodtryck och som tar det med stetoskop; de får oftast olika resultat.

En ytterligare orsak är att blodtrycket inte är desamma mellan mätningar. Det är faktiskt svårt att bibehålla exakt samma förhållanden mellan varje mätning. Därför är det inte ovanligt att ens blodtryck växlar trots att man tar det flera gånger efter varandra med samma apparat. Orsaken är att varje människas fysiska förhållanden ständigt växlar mellan mätningar och beror ofta på distraherande faktorer (ljudet av folk som pratar, folk rör sig fram och tillbaka, o.s.v.)!

Innan det är möjligt att göra jämförelser mellan två märken måste man få bort så många distraherande faktorer som möjligt och man måste noggrant följa tillverkarens rekommendationer i instruktionsboken. Varje gång man tar blodtrycket måste man vara noga med att det sker under liknande omständigheter och vid samma tidpunkt. Tag det lugnt och vänta minst tre minuter innan blodtrycket tas igen. Testa alla märken flera gånger och jämför medelvärdena. Bara efter det är gjort är det möjligt att fastställa skillnader mellan dem.

Hur kan jag vara säker på att blodtrycksmätaren fortfarande tar det exakta blodtrycket efter jag använt den i många år eller efter den fallit golvet?

Fungerar apparaten kan du vara tämligen säker på att den mäter exakta blodtrycket. Om du råkat tappa den och den efteråt fungerar normalt behöver du inte oroa dig. Komponenten som mäter blodtrycket förvaras i den i förväg programmerade datamaskinen. Antingen fungerar den mjukvaran eller så gör den det inte. Andra delar som också bistår vid blodtrycksmätningen är utblåsningsventilen och tryckdetektorn; bägge ligger väl skyddade för att kunna motstå fysisk åverkan och långvarigt bruk.

Oavsett detta, och i enlighet med internationella principer, rekommenderar vi att du har apparaten testad varje år av en auktoriserad medicintekniker.

Varför är det rekommenderat att ha blodtrycksmätaren testad och när bör jag göra det?

Våra blodtrycksmätaren är av hög kvalitet och förblir pålitlig i många år. Som en extra försiktighetsåtgärd, och i enlighet med internationella principer, rekommenderar vi att den varje år lämnas in för testning till medicintekniker hos MediStore.

Vilken blodtrycksmätare är pålitligast, den som mäter blodtrycket i handleden eller i överarmen?

Bägge sätten är pålitliga. Men varje människas blodådror och vävnader varierar och därför finns det personer som föredrar ena sättet framför det andra.

Handlederna hos vissa människor ger ifrån sig svaga signaler vilket gör det svårt för sökaren att finna dem och då får man ett felmeddelande.

När du mäter blodtrycket med handleden är apparaten känsligare då den fordrar att du håller handen absolut stilla. Minsta rörelse resulterar i felmeddelande. Kom därför ihåg att du håller handleden och handen absolut stilla under pågående mätning!

Det är vidare viktigt att manschetten fästs i nivå med hjärtat under mätningen. Det är inte lika lätt att göra med handleden och kan resultera i felmeddelande. När man sätter manschetten så lite som 10 cm ovanför hjärtat blir blodtrycket 8 mm kvicksilver för lågt medan det blir 8 mm kvicksilver för högt om man sätter den 10 mm nedanför hjärtat!

Handledens artärer ligger mera ytligt än vad överarmens gör och är därför inte så isolerade som överarmens. Hos somliga individer kan det därför gå lättare att ta blodtrycket i handleden.

Bägge sätten är likvärdiga och mäter blodtrycket noggrant. Men många faktorer kan påverka mätningen och därför är det säkrast att jämföra bägge sätten och välja det som visar sig vara mest konsekvent. Skulle bägge sätten vara likvärdiga bör du välja överarmen då mätning där är pålitligare.

Är manuell mätning lika pålitlig som automatisk?

Bägge systemen mäter blodtrycket noggrant. De automatiska apparaterna är utrustade med en elektrisk pump istället för gummibollen som tidigare användes för att pumpa upp manschetten. En automatisk blodtrycksmätare är även utrustad med sensorer som varnar vid eventuella felmätningar, det måste man annars ha koll på själv när man använder en manuell blodtrycksmätare med stetoskop. Bägge metoderna ger exakt blodtryck men en automatisk mätare gör exakt likadant vid varje mätning medan en manuell påverkas av yttre felkällor som stetoskopets kvalité, användarens kunskap, hörsel och stress hos användaren.

När jag tar blodtrycket med min blodtrycksmätare är det systoliska detsamma som när min doktor tar det, men det diastoliska skiljer sig då det är ungefär 10 mm kvicksilver högre? Hur kommer sig det?

En viss grad av färdighet fordras av den som tar blodtrycket då de måste ha lärt sig det inbördes förhållandet mellan det diastoliska och det systoliska blodtrycket och att det är komplicerat.

Jag mäter blodtrycket regelbundet hemma med min blodtrycksmätare, och i början är blodtrycket det rätta. Men varför blir det plötsligt mycket lägre efter ungefär den femte mätningen?

Orsaken kan vara att du inte väntade tillräckligt länge mellan mätningar och efter du lossat på manschetten, och då kan fortfarande mycket blod finnas kvar som stagnerat i området.

Mäter min blodtrycksmätare blodtrycket lika noggrant när jag är gravid?

Då gäller det att använda en blodtrycksmätare som är validerad för att användas på gravida, kontakta därför MediStore för tips.
Kolla blodtrycket regelbundet då havande kvinnor ibland får en åkomma som kallas eklampsi. (Ungefär 10 % av alla havande kvinnor har högt blodtryck under väntetiden /= preeklampsi/. Omkring 10 % av dem får eklampsi).

Frågor kring produkterna

Vi har samlat marknadens bästa blodtrycksmätare för hemmabruk. Målet är att du ska kunna köpa en blodtrycksmätare och få pålitliga mätresultat när du vill. Men självklart gäller det att använda instrumenten på rätt sätt och vi får ofta frågor om specifika detaljer hos produkterna.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör blodtrycksmätarna du kan beställa härifrån. Har du någon fråga rekommenderar vi att du tittar igenom svaren. Chansen är stor att samma fråga blivit ställd förr.

Frågor och svar om våra blodtrycksmätare

Hur går det till när elektroniska blodtrycksmätare tar blodtrycket?

MediStore elektroniska blodtrycksmätare använder den så kallade ”oscillometriska metoden”, vi har även några som kan mäta med auskulatorisk mätning. Den oscillometriska metoden har accepterats överallt i världen och har dagligen använts i över trettio år på sjukhus där det är väsentligt att ta det exakta blodtrycket. Metoden får fram blodtrycket genom att analysera trycksvängningarna under det luften pyser ut ur manschetten. Stetoskop eller mikrofon behövs inte.

Vad betyder ”fuzzy logic”?

Fuzzy logic kallas en långt framskriden teknik som används vid kontrollen av tekniska komponenter med mikroprocessor.

Fördelarna för konsumenten är att apparatens automatik mäter det systoliska blodtrycket i det rätta ögonblicket under uppumpningen. Med den mättekniken vet man att det noggrant läser blodtrycket och att man kan lita på resultatet.

Går det att använda vilken manschett som helst så länge den passar?

Nej, elektroniska blodtrycksmätare kan bara garantera mätningen om den görs med en manschett som tillhör just den apparaten. Anledningen är att algortimen i apparaten och valideringen av apparaten är gjord med just den manschetten som tillhör apparaten.

Går det att tvätta manschetten?

En del är tvättbara och andra inte. Om den inte går att tvätta så kan den krympa och då mäter den inte blodtrycket rätt längre. Men vid normalt användande skall den inte behöva tvättas. Fläckar går i regel att tvätta bort med hjälp av en fuktig trasa efter den blötts i svag tvållösning.

Hur många gånger kan manchettens kardborrband öppnas och stängas?

Manschettens låsmekanism kan öppnas och stängas åtminstone 10.000 gånger. Den kan säkert fungera ännu längre, men vi avslutade testandet då eftersom blodtrycksmätaren borde ha använts i tio år, och till och med under abnorma förhållanden.

Jag äger redan en nätadapter. Kan jag använda den eller måste jag använda någon speciell?

Använd alltid den nätadapter som tillhör blodtrycksmätare för annars klarar den inte de elsäkerhetskrav som ställs på apparaten. Använder du den på sjukhus och patienten skulle råka få en stöt så är du som verksamhetsansvarig ansvarig om du inte använder korrekt adapter.

Går det lika bra att använda uppladdningsbara batterier?

VI REKOMMENDERAR INTE ATT UPPLADDNINGSBARA BATTERIER ANVÄNDS FÖR VÅRA BLODTRYCKSMÄTARE.

Elektroniska blodtrycksmätare behöver jämn eltillförsel. Även om batteriet är nyladdat är kapaciteten lägre än hos vanliga batterier. Uppladdningsbara batterier töms mycket snabbare än vanliga batterier och då räcker eltillförseln inte till för våra apparater. De som använder dem behöver ofta ladda om, och då det blir besvärligt mäter de inte blodtrycket lika regelbundet som de annars skulle ha gjort. Märk väl att eltillförseln inte ger något avkall på hur noggrant mätningen sker! Så fort eltillförseln blir för låg ger den en speciell signal.

Så länge apparaten registrerar blodtrycket kan du lita på den!

Under träning vill jag ofta kolla hur min fysiska form är, men när jag mäter blodtrycket med min blodtrycksmätare får jag hela tiden felmeddelande. Går det bara att mäta när jag är utvilad?

Blodtrycksmätare använder den så kallade ”oscillometriska metoden” när den tar blodtrycket. Metoden läser blodtrycket enbart när du är avkopplad och under lugna förhållanden. Vid rörelse skakar hela kroppen, och då är det svårt för apparaten att finna signalerna som fordras för att kunna mäta blodtrycket. Därför erhåller du felmeddelande när du mäter blodtrycket under träning.

Min doktor påstår att jag har viss en benägenhet att få arytmi och därför har han avrått mig från att använda elektronisk blodtrycksmätare. Är det riktigt?

Det är enbart om du lider av svår arytmi som den oscillometriska metoden inte fungerar. Om du bara har extra hjärtslag ibland behöver du inte oroa dig. Men lider du av svår arytmi bör du inte ta blodtrycket hemma med den oscillometriska metoden utan istället den auskulatoriska metoden eller en blodtrycksmätare som klarar av en svårare arytmi.

Jag har en hjärtstimulator inplanterad som kontrollerar min puls. Kan jag använda min blodtrycksmätare när jag kollar den?

För alla elektroniska blodtrycksmätare tar det mycket mindre än en minut att mäta pulsen. När du är utrustad med hjärtstimulator måste pulsen räknas under minst en minut eller längre. Därför lämpar sig inte elektroniska apparater för detta.

Går det att använda min blodtrycksmätare högt uppe i bergen där luften är tunn?

Varje gång du knäpper på blodtrycksmätaren anpassar den sig till det rådande atmosfäriska trycket. Trycket inne i blodtrycksmätaren justeras automatiskt till det som råder i omgivningen. Svaret är alltså ja, det går alldeles utmärkt att ta blodtrycket även när lufttrycket är lågt.

Går det att använda min blodtrycksmätare när jag åker ambulans även om den rör sig, ombord på flygplan eller när jag åker tåg?

Blodtrycksmätare använder den ”oscillometriska metoden” vid mätning av blodtrycket. Det är då viktigt att du sitter i en lugn och stilla omgivning då vibrationer gör att det inte går att finna signalerna. Du får då ideligen felmeddelanden och det blir nödvändigt att ta blodtrycket flera gånger innan du får veta vad det verkliga blodtrycket är.

Jag har hört att somliga apparater mäter blodtrycket under tiden hjärtat fylls på med blod, medan vissa blodtrycksmätare, liksom de flesta märken, gör det under tiden hjärtat töms på blod. Vilken typ är den pålitligaste?

Blodtrycksmätare tar blodtrycket under tiden blodet strömmar ut ur hjärtat. Det har inte gått att bevisa om en metod är bättre än den andra, och så vitt vi vet undersöks inte heller någon metod ur medicinsk synvinkel. Därför finns det ingen som för närvarande kan säga om en metod är fördelaktigare än den andra. När blodtrycket tas fylls först manschetten med luft tills artärens blodflöde stoppar, och därefter släpper man sakta ut luften, och det är då apparaten tar blodtrycket. De senaste åren har blodtrycksmätare kommit på marknaden som mäter blodtrycket under uppumpningsstadiet. Teoretiskt sett borde den metoden vara lika pålitlig, men eftersom inga kliniska undersökningar gjorts finns det alltför många obesvarade frågor. Den medicinska litteraturen diskuterar sällan metoden. Det finns en sak som expertisen bekymrar sig över med uppumpningsmetoden, speciellt eftersom den använder överarmen, och det är att efter den funnit det systoliska blodtrycket så pyser luften plötsligt ut och blod rusar då tillbaka till armen alldeles för snabbt vilket kan leda till cirkulationsproblem. När ovanstående aspekter tas i anspråk är det förståeligt att ingenting talar för att den ena metoden är bättre än den andra. En ytterligare aspekt är att så få kliniska data finns tillgängliga där blodtrycket tas under uppumpningen och att tekniken togs i bruk så nyligen. Från medicinsk synvinkel har den ännu inte testats tillräckligt, och då finns det för många obesvarade aspekter som behöver bli undersökta.

Hur länge kan jag räkna med att min blodtrycksmätare kommer att hålla?

MediStore blodtrycksmätare är av högsta kvalitet för att motstå tidens tand och därför håller de länge. De viktigaste komponenterna ligger väl skyddade så att blodtrycket alltid blir noggrant läst. Vi släpper bara ut nya produkter på marknaden efter vi noggrant testat nyckelkomponenterna, och det är på det sättet vi hoppas att de kommer att hålla så länge apparaterna är i bruk. Mestadels testas de för att hålla på 5-10 år under normalt slitage hemma. Trots det, enligt internationella principer, rekommenderar vi att apparaten testas av specialist vartannat år. Följer du reglerna i instruktionsboken kommer din blodtrycksmätare att hålla i många år. Det beror förstås på hur du handskas med den, och vi garanterar inte att den kommer att hålla i tio-tjugo år då elektroniska komponenter går sönder av olika orsaker. Kom ihåg att manschetten slits efter långvarigt bruk och kan börja läcka, speciellt om den ofta pumpas upp för mycket.

Är min blodtrycksmätaren vattentät?

Nej! Och den bör inte inte förvaras i temperaturer över 50ºC.

Vad är blodtryck?

För att blodet ska kunna cirkulera i våra kärl och nå ut till kroppens organ krävs ett tryck som skjutsar iväg blodet från hjärtat. Detta är blodtrycket. Blodtrycket anges i två tal och mäts i mmHg. Den första siffran, som alltid är den högre, är det systoliska trycket. Hjärtats aktiva fas när blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen.

Den lägre siffran är det som kallas det diastoliska trycket, hjärtats passiva vilofas, när hjärtat slappnar av och hjärtats kamrar fylls på med nytt blod. Hur högt trycket är beror på hur kraftigt hjärtat drar ihop sig och på motståndet ute i kroppens alla småkärl. Tyvärr är det vanligt att blodtrycket blir högre vid ökad ålder. Många gånger vet man inte varför en person drabbas av högt blodtryck, eller hypertoni som det heter i medicinska termer, men en av orsakerna är stelare kärl ute i kroppen. Ett viloblodtryck på över 135/85 mmHg är ett högt blodtryck, diabetespatienter bör ligga något lägre. Dock varierar blodtrycket ganska mycket under dygnet, och därför ska inte ett enstaka blodtryck på högre nivåer betraktas som sjukligt. Ansträngning, stress, kaffe och infektioner kan tex få blodtrycket att öka, medan vila och avslappning kan få blodtrycket att sjunka. Blodtrycket kan även förändras ganska snabbt, vilket gör att två blodtrycksmätningar ändå ganska nära varandra i tiden kan ge olika resultat. Det är även relativt vanligt att man ser en tendens att blodtrycket stiger vid blodtrycksmätning hos läkaren.

Symtom vid högt blodtryck

Ibland kan huvudvärk, trötthet och yrsel förklaras av högt blodtryck men oftast ger högt blodtryck inga symtom. Det är därför vanligt att det kommer som ett oväntat besked i samband med en läkarkontroll att blodtrycket ligger på förhöjda nivåer. Alla bör känna till sitt eget blodtryck, och för att känna till sitt eget blodtryck behöver man mäta det. Alla vuxna människor bör mäta sitt blodtryck med 2-5 år mellanrum.

Patienter med riskfaktorer, som tex ålder över 50 år, diabetiker, överviktiga, kvinnor som är gravida eller äter p-piller m.fl. bör mäta sitt blodtryck oftare. Blodtrycket kan mätas i samband med läkarbesök. Många apotek idag erbjuder också möjlighet att mäta blodtrycket, och det finns även bra blodtrycksmätare för en bra prislapp att köpa hem. Eftersom högt blodtryck inte ger några symtom är det viktigt att även den som känner sig fullt frisk, men har fått diagnos hypertoni fullföljer och sköter sin behandling. Högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna för hjärtinfarkt och Stroke.

Utredning av hypertoni

Vid utredning av högt blodtryck, hypertoni, kan olika tester göras. Det är alltid behandlande läkare som tar ställning till vilka undersökningar som behöver göras för att säkerställa diagnos. I vissa fall räcker det med några upprepade blodtrycksmätningar på vårdcentralen.

En blodtrycksmätning är väldigt enkel att genomföra. En gummiblåsa i en manschett fästes runt överarmen och en sjukvårdskunnig person, (sjuksköterska, läkare, barnmorska, biomedicinska analytiker m.fl), pumpar upp manschetten med en bollpump till en nivå över patientens blodtryck. Luften i manschetten släpps långsamt ut samtidigt som sjukvårdspersonen lyssnar med ett stetoskop i armvecket på patienten.

När trycket i manschetten når en nivå så att blodet kan börja sakta passera genom blodkärlet igen uppstår turbulens i kärlet som hörs som ett tickande i stetoskopet. Detta är det systoliska blodtrycket. Luften i manschetten fortsätter att släppas ut försiktigt. När trycket i manschetten når den nivå att blodkärlet är helt öppet och blodet återigen kan strömma fritt upphör det turbulenta flödet i kärlet och det tidigare tickande ljudet upphör. Detta är det diastoliska trycket.

Några andra undersökningar som finns att komplettera med är t.ex. 24-timmars dygnsregistrering av blodtryck. Vid denna undersökning får patienten en blodtrycksutrustning påkopplad som han/hon går hem med. Mätaren mäter automatiskt blodtrycket med jämna mellanrum under hela dygnet, dag som natt, för att se variation och medelvärde av blodtrycket under dygnet.

Ett annat test som vissa patienter får gå igenom är ett arbetsprov. Då får patienten utföra ett ökande arbete (vanligast är på cykel, men även löpmatta förekommer) med ett EKG påkopplat och där man mäter blodtrycket med jämna mellanrum under ansträngningen. Då ett arbetsprov oftast är maximal ansträngning för patienten går blodtrycket upp på höga nivåer helt naturligt under arbetet även hos friska individer, men patienter med hypertoni når höga blodtrycksnivåer på lägre ansträngningsnivåer och/eller att trycket går upp på för höga nivåer även i relation till den maximala ansträngningsnivån.

Även ultraljud av hjärtat förekommer ibland i samband med hypertoniutredningar för att se om eventuella belastningsskador har uppkommit på hjärtat till följd av en längre tids oupptäckt/obehandlad hypertoni.

Ansvarig läkare kan även rekommendera patienten att själv införskaffa en automatisk blodtrycksmätare att själv kontrollera med hemmavid.

Hypertoni

Ungefär 20-25 % av den vuxna, svenska befolkningen har hypertoni och hypertoni räknas som en av våra folksjukdomar. Forskningen vet för lite idag om vad som egentligen orsakar hypertoni och man finner oftast inte någon enskild orsak. Livstil, fetma, stress, hög konsumtion av salt eller alkohol är dock några orsaker. Även ärftlighet spelar in. Man kan dela in hypertoni i två grupper, primär hypertoni samt sekundär hypertoni. De allra flesta fallen av hypertoni är så kallad primär (eller essentiell) hypertoni. Primär hypertoni kommer smygande och ger inga tidiga symtom. Hypertonin upptäcks oftast i samband med läkarbesök och man hittar inte orsaken bakom det förhöjda blodtrycket. Har man väl fått primär hypertoni är sjukdomen oftast livslång.

Sekundär hypertoni är förhöjt blodtryck till följd av andra sjukdomar. När unga personer drabbas av hypertoni är det ofta frågan om en sekundär hypertoni. Sekundär hypertoni kan vara orsakat av hormonrubbningar som problem i sköldkörteln eller p-piller. Njursjukdomar kan också orsaka sekundär hypertoni. Sekundär hypertoni är ovanligt i förhållande till de totala hypertoniupptäckterna som görs varje år.

Högt blodtryck ökar belastningen på både hjärta och kärlväggar. Hjärtat får arbeta mot en högre belastning och får ett hårdare jobb. Kärlväggarna blir ofta hårda och mindre elastiska. Risker för sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursvikt samt försämrad cirkulation ut till benen (fönstertittarsjuka) ökar. Eftersom hypertoni sällan ger några symtom förrän i ett sent stadie är det viktigt att även den som känner sig frisk behandlar sin hypertoni för att minimera risken för följdsjukdomar.

Behandling och förebyggande av hypertoni

Det går inte riktigt att ange en exakt gräns för när blodtrycket ska behandlas. Ansvarig läkare får väga in andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samt nivåer på blodtrycket. Ibland kan även patienter som ligger på gränsnivåer börja behandlas om risken för framtida komplikationer bedöms vara hög.

Det finns många läkemedel mot hypertoni på marknaden idag. Ofta krävs en kombination av olika mediciner för att få ordning på blodtrycket. Behandling av hypertoni kan ibland räcka med en livsstilsförändring. Gå ner i vikt, sluta röka, dra ner på alkohol och salt i maten samt regelbunden motion kan räcka långt. Ofta är en kombination av läkemedel och livsstilsförändring den bästa behandlingen.

Livsstilsförändringen kan även vara bra för dig som vill förebygga hypertoni.

Författare

Sara Karlsson, Leg Biomedicinsk analytiker

Mångårig arbetslivserfarenhet av blodtrycksmätningar, dygnsregistreringar av blodtryck samt arbetsprov.