Nonin Medical, Inc.

Nonin Medical var de som uppfann fingerpulsoximetern och är idag världsledande inom monitorering av saturation. Nonin Medical har i mer än 30år tillverkat medicinteknisk utrustning för icke invasiva mätningar för sjukvården och privatbrukare.

I deras sortiment finns pulsoximetrar, capnografer och sensorer som ska klara av tuffa miljöer och användning daga efter dag.
Utrustningarna och sensorerna är kliniskt validerade för att ge användaren korrekt mätvärden så att det går att ställa korrekt diagnoser på patienterna.

Nonin är en förkortning av ”noninvasive” vilket kan översättas med icke invasiv mätmetod. Som namnet skvallrar så är deras fokus på att skapa ny teknik för att kunna mäta fysiologiska parametrar utanpå kroppen så att inga ingrepp behöver göras.

Visar alla 10 resultat