Venprovset

Venprovseten är tillverkade av BD och är av två typer, Safety-Lok och Push Button. Båda dessa är olika lösningar på säkerhetssystem för att minska risken för stickskador.

Safety-Lok har en av en sköld som efter att provtagningen är klar, skjuts över kanylen.

Med enhandsteknik gör enligt följande: Tryck lätt med en kompress över punktionsstället och dra sedan försiktigt ut kanylen genom att greppa med tumme och pekfinger i änden av den gula skölden. Håll samtidigt med de tre övriga fingrarna runt slangen. Skjut den gula säkerhetsskölden framåt med tummen och pekfingret tills nålen är helt täckt och ett klick hörs. Detta indikerar att säkerhetsskölden är låst och väl placerad över kanylspetsen.

För tvåhandsteknik gör enligt följande: Tryck lätt med en kompress över punktionsstället och dra sedan försiktigt ut kanylen genom att greppa med tumme och pekfinger i änden av den gula skölden. Greppa slangen med tumme och pekfinger med den andra handen. De tre andra fingrarna kan hålla kompressen på instickstället. Skjut den gula säkerhetsskölden framåt med tummen och pekfingret tills nålen är helt täckt och ett klick hörs. Detta indikerar att säkerhetsskölden är låst och väl placerad över kanylspetsen.

Push Button har en knapp som gör att kanylen dras ur venen och säkras inuti venprovtsetet.

När du tagit provet så ta tag i venprovtagaren med tummen och långfingret. Dra inte ut kanylen ur punktionsstället utan tryck sedan på knappen med pekfingret. Kanylen dras då in i provtagssetet och säkras där.

Visar 1–12 av 14 resultat

Visar 1–12 av 14 resultat