Ultraljudsapparat Kardiologi

Ultraljudsapparat för kardiologer som används till hjärtundersökningar. Ultraljudsundersökning av hjärtat är en viktig del av undersökningen av en hjärtpatient.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat