Tillbehör TENS

Här hittar du elektroder och reservdelar till den TENS-apparat.