Carl Zeiss

Zeiss bidrar till tekniska framsteg inom medicinsk teknologi samt att hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal världen över att förbättra livskvaliteten för sina patienter.