Serviceavtal Medicinteknisk Utrustning

0,00 kr (0,00 kr exkl. moms)

Teckna ett serviceavtal för medicinteknisk utrustning hos MediStore och låt oss ta hand om service, kalibrering, underhåll och inventering av medicinteknisk utrustning. Ett serviceavtal för medicinteknisk utrustning kan även innebära att vi hjälper till med inköp eller utvärdering av produkter.

Kan restnoteras

Artikelnr: 7 Kategori:

Detta ingår i ett serviceavtal:

 • Inventering:
  • Vi börjar normalt med att märka upp alla medicintekniska utrustningar och se till att skapa ett överskådligt register. Sedan kontaktas tillverkare och leverantörer för att kontrollera att de följer alla myndigheters krav och hur frekvent underhåll ska göras. I vissa fall tillåter inte tillverkaren att service görs av någon annan än tillverkaren eller återförsäljaren och då tar vi in kostnadsförslag för detta.
 • Förebyggande Underhåll:
  • En medicinteknisk utrustning måste kontrolleras regelbundet för att man ska kunna förebygga eventuella fel som skulle kunna uppstå. Det vanligaste är att det görs varje år men ibland kan det vara mer frekvent beroende på utrustning.
 • Kalibrering:
  • Normalt görs detta vid ett förebyggande underhåll men kan i vissa fall behövas göra efter att en produkt har flyttats, efter service eller om man inte litar på mätvärdena. Vi tillhandahåller normalt kalibreringsutrustningen och ser till att den är kalibrerad. Om det måste köpas in en speciell kalibreringsutrustning så gör vi det i samråd med er.
 • Rådgivning vid inköp
  • Vi vet hur svårt det kan vara att välja en bra leverantör eller att ens hitta en leverantör av en viss produkt. Vi hjälper er gärna med inköpet och även att se till att ni får allt på plats med installation och produktutbildning.
 • Omfattande service:
  • Om det är en utrustning som kräver mer omfattande reparationer som föranleder verkstadsreparation lämnas kostnadsförslag med rabatterat pris för avtalskunder. Om det är så att tillverkaren måste skicka en servicetekniker så tar vi in ett prisförslag och presenterar för er.
 • Låneapparat:
  • Det kan ibland vara nödvändigt med låneapparat vid mer omfattande verkstadsreparationer så då kan vi se till att det finns på plats.
 • Akutservice:
  • Om man är i behov av snabb service går det att teckna ett avtal med kortare inställelsetid. Normalt är annars inom 48 timmar.
 • Support:
  • I avtalet ingår support via telefon och mejl under kontorstid.
 • Övrigt:
  • Om ni behöver koppla en medicinteknisk utrustning till nätverket så har vi kunskaper kring detta också.
 • Avtalets längd:
  • Generellt gäller att avtalet tecknas under 12 månader i taget och att kostnaden faktureras månadsvis. I avtalet ingår fri telefonsupport för enklare frågor och rådgivning. Vi håller även koll på alla utrustningarna i ett inventariesystem och när service eller underhåll ska utföras. Det händer även att tillverkare skickar ut nödvändiga uppgraderingar som vi då ser till att hjälpa er med.