0

Din varukorg

0
Subtotal: 0,00 kr
Inga produkter i varukorgen.
Gå vidare för att se din Varukorg och välja Betal- och Fraktmetoder.

Kundtjänst

08 - 406 06 60

0

Din varukorg

0
Subtotal: 0,00 kr
Inga produkter i varukorgen.
Gå vidare för att se din Varukorg och välja Betal- och Fraktmetoder.

Integritetspolicy och GDPR

Integritetspolicy och GDPR för Medistore AB

Organisationsnummer: 556756-3654

I den här integritetspolicyn hittar ni en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning gällande GDPR. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Medistore och hur du kan använda dem.

Vi ber er att läsa igenom texten noga. Genom att handla i Medistores webbshop och använda Medistores tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@medistore.se.

När sker behandling av person- och företagsuppgifter?

Medistore behandlar era uppgifter när ni:

 • Beställer produkter
 • Registrerar er som kund
 • Söker kontakt med oss

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera olika sätt. Exempelvis om du väljer att handla produkter via vår webbshop, om du väljer att kontakta oss via mejl, telefon eller via kontaktformulär som finns utspridda på vår hemsida. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Leveransadress
 • Enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Medistore utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig som kund. 
Vi behandlar och sparar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Vi behandlar uppgifterna med stöd av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lämnas kan våra rättsliga skyldigheter inte fullgöras och vi behöver i så fall neka dig aktiviteten som till exempel kan vara själva köpet.

Varför behöver vi ditt personnummer?

För den som väljer att handla som företag via vår webbshop behöver vi inte personnummer, det räcker med organisationsnummer. För dig som handlar privat kan vi ibland behöva ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid fakturaköp. Vi kommer endast att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Medistore säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. I dessa fall delas endast de nödvändiga uppgifterna om dig till tredje part. Nedan är några av de kategorier av mottagare som vi kan komma att dela din uppgifter med.

 • Medistore erbjuder kompletterande tjänster så som kalibrering/montering av produkter.
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (bokföringsprogram) samt vid betalningsproblem i ett ärendehanteringssystem (inkassobolag).

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Medistore och våra samarbetspartners/leverantörer behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall vi kan komma att föra över dina uppgifter till samarbetspartners eller underleverantörer som befinner sig utanför Sverige, säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES. Inom EU/EES gäller samma skydd för användningen av dina personuppgifter. 

Vilken Laglig grund stödjer vi oss mot för att samla in personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter endast när vi har laglig grund för det eller när ett samtycke har getts.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Samtycke: Du ger oss ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter. Ett exempel på detta är t.ex. om du önskar prenumerera på vårt nyhetsbrev. Exempel på laglig grund för behandling av personuppgifter:

– Kunna hantera ditt köp på vår webbplats medistore.se (inkl. skicka din beställning, hantera returer, samt kunna skicka meddelande om leveransstatus m.m) Laglig grund för behandling: avtal
– Kunna hantera förfrågningar från dig via vår kundservice. Laglig grund för behandling: avtal
– Kunna skicka ut nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig Laglig grund för behandling: Samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Medistore under den tid det som är nödvändigt för de ändamål angivna ovan. Det kan vara så länge som det krävs enligt lag som tex bokföringslagen eller myndighetsbeslut. Medistore vidtar även åtgärder för att hålla personuppgifter aktuella och radera inaktuella eller på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Exempel på lagringstider,
-Köp på webbplatsen – Lagringsperiod – Uppgifterna sparas så länge det aktuella kravet anger att de ska sparas.
-Kundserviceärenden _ Lagringsperiod – Uppgifterna sparas så länge det aktuella kravet anger att de ska sparas.
-Köp av receptfria varor och läkemedel – Lagringsperiod – Uppgifterna sparas så länge det aktuella kravet anger att de ska sparas.
-Reklamationer – Lagringsperiod – Uppgifterna sparas så länge det aktuella kravet anger att de ska sparas.
-Chatt – Lagringsperiod – Uppgifterna sparas så länge det aktuella kravet anger att de ska sparas.
-Rekryteringsprocess – Lagringsperiod, Vi behåller uppgifterna tills rekryteringsprocessen är avslutad.

-Uppgifter i avtal – Lagringsperiod – Uppgifterna sparas så länge det aktuella kravet anger att de ska sparas.

Profilering och Segmentering
Vi exponeras alla för en ökad reklam, annonsering och direktmarknadsföring via olika kanaler. MediStore’s vilja och målsättning är att presentera och leverera så relevant kommunikation som möjligt, oavsett i vilken av våra kanaler du befinner dig. För att kunna vara relevanta i vår kommunikation kan vi komma att använda dina uppgifter för att bilda oss en så nära och bra uppfattning om våra olika kundsegment, dess beteendemönster och preferenser. 

Hur vi använder oss av segmentering
För att bättre förstå våra kunder och deras preferenser skapar vi profiler som vi använder för segmentering. Vi letar efter parametrar som tex preferenser och egenskaper som ger oss ett mönster. Exempel på ett mönster kan vara vilken grupp individer som kan vara intresserade av ett nyhetsbrev för en viss produktkategori. När vi identifierat vilka egenskaper som är relevanta för just detta mönster skapar vi en profil som används för själva sorteringen/segmenteringen. Exempel på kännetecken/egenskaper i profilen kan tex vara ålder, vilken artikel man köpt tidigare eller om man besökt en produktsida på medistore.se . Vid skapande av profiler använder vi anonymiserade och pseudonymiserade uppgifter. 

Matschning av profil och skapande av segment
Efter skapandet av profil matchar vi den med motsvarande egenskaper hos våra kunder. Denna matchning görs på pseudonymiserade uppgifter. Av de individer som matchar profilen gör vi sedan en sortering/segment som kan användas till förmån att förmedla högsta mjöliga grad av relevant information. 

Anpassad Kommunikation
Profilering och segmentering används främst i marknadsföringssyfte, men ibland även för annan relevant kommunikation som tex service och support. Detta för att vi ska ha en proaktiv möjlighet att kunna lösa eventuella problem som kunden kan uppleva.  Vi baserar ovan behandling på att vårt intresse för att kunna tillhandahålla relevant kommunikation är berättigat. Konsekvensen av behandlingen är att vi kan förmedla och kommunicera underlag som vi tror är relevanta för dig som kund. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Detta gäller även för behandling av direktmarknadsföring, inbegripet profilering, om den är kopplad till direktmarknadsföring. Läs mer om dina rättigheter under avsnittet “Dina Rättigheter”.

Myndigheter
Vi är om det efterfrågas skyldiga att enligt gällande lagstiftning och på grund av myndighetsbeslut, lämna dina personuppgifter vidare till exempelvis Läkemedelsverket och Polisen.
Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllande av en rättslig förpliktelse.

Dina rättigheter

Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig har du alltid kontroll över dessa uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag). Du kan begära utdrag över de personuppgifter vi har registrerat hos oss och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Om vi råkar ha felaktig eller inkomplett information om dig har du rätt till att få dessa korrigerade.
 • Rätt till att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna om dig inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss informaiton har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina uppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har rätt att slippa direktmarknadsföring och invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandling av dina personuppgifter för det ändamålet
 • Rätt till att begränsa behandling av personuppgifter. Du har rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom är inkorrekta.

Du kan även påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Du kan exempelvis välja att inte bli kontaktad på e-mail, sms eller telefon. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I dessa fall behöver du kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

Det kostar inget för dig att utöva dessa rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kan vi dock komma att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader till din begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad och orimlig.

Utöva dina rättigheter

Har du personuppgifter registrerade hos oss på Medistore? Då har du rätt till följande:

 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning
 • Rätt till invändning
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till information (registerutdrag)
 • Rätt till dataportabilitet

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig att skicka en förfrågan via e-post (info@medistore.se) eller via post (Medistore AB, Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga).

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att inkludera viss information när du kontaktar oss.

 • Vid förfrågan om rättelse, begränsning och invändning behöver vi ditt för- och efternamn, telefon- eller mobilnummer och e-postadress (för att identifiera dig i våra system). Du behöver också ange vilken uppgift om dig du vill få rättad, vilken uppgift du vill bli begränsad ifrån eller vilken uppgift du invänder mot.
 • Vid förfrågan om radering behöver vi ditt för- och efternamn, telefon- eller mobilnummer och e-postadress (för att identifiera dig i våra system).
 • Vid förfrågan om information (registerutdrag) behöver vi ditt för- och efternamn, telefon- eller mobilnummer och e-postadress (för att identifiera dig i våra system). För att säkerställa din identitet behöver du även inkludera en signerad kopia på din giltiga ID-handling.
 • Vid förfrågan om dataportabilitet behöver vi ditt för- och efternamn, telefon- eller mobilnummer och e-postadress (för att identifiera dig i våra system). För att säkerställa din identitet behöver du även inkludera en signerad kopia på din giltiga ID-handling. Vi behöver även veta hur du önskar motta sammanställningen av dina personuppgifter eller om de ska tillhandahållas av annan aktör.

Kontakta oss på info@medistore.se om du har frågor eller kontakta oss via kontaktformulär på vår hemsida.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen i Sverige:
08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

Cookies Policy

Medistore.se använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistikändamål. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress eller annan personlig information. Information om besökaren kan inte spåras.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik markering på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare för att sedan lagras på din hårddisk. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare (om dina inställningar i webbläsaren tillåter det). För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Många webbplatser använder sig av cookies för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare. Då görs en kontroll vid varje besök om cookien finns lagrad i din webbläsare eller inte. Finns det ingen försöker webbläsaren spara en cookie. Denna information används sedan när du surfar för att underlätta för dig som besökare.

Vilka typer av Cookis använder vi och vilka är ändamålen?
Det finns två olika sorts cookies, sessionscookies och såna som sparas på din dator under en viss tid. Vi använder oss av dessa sorter. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Dessa används för ändamål som att spara data som du till exempel fyller i ett formulär, så att uppgifterna inte raderas om du backar en sida, eller för att du ska kunna logga in på “Mina sidor”.  Den andra sorten används och sparas på din dator för att tex tala om att du besökt medistore.se tidigare, för att komma ihåg dina val och din varukorg och anpassa webbplatsen efter dina önskemål.  Dessa mer varaktiga cookies tas bort automatiskt efter en viss tid. Vissa av dessa cookies kontrolleras av någon annan s.k tredjeparts cookies, tex Google och Facebook. Tredjepartscookies främsta användningsområde är marknadsföring och annonsering. MediStore har inte tillgång till eventuella personuppgifter som samlas in via tredjepartscookies. 

Hur gör jag för att ändra lagring, radera eller neka Cookies?
Du är fri till att välja att inte acceptera cookies på din datorenhet. Du som besökare har också valet att bli informerad när en webbläsare begär att få lagra eller ändra inställningarna i din webbläsare för att automatisera nekande till cookies. Det går också att radera cookies manuellt från sin webbläsare. 

Nedan finns mer information om hur du hanterar Cookies i olika webbläsare: 
Chrome
Edge
Safari
Mozilla
Internet Explorer

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Betallösningar och villkor 
Kortbetalning. Vi använder betalväxeln Nets som är PCI DSS certfierade. Betalväxeln Nets använder 3D Secure som är en global säkerhetsstandard, framtagen av VISA och Mastercard. Överföringen av pengarna sker med SSL-kryptering och betalväxeln tillhandahålls av Nets. Det innebär att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter. Endast kort utfärdade av Svenska banker tillåts.

Scroll to Top

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.
Hantera och ta bort kakor