Sprutor

MediStore är godkända av läkemedelsverket för att få sälja sprutor och kanyler.

Åldersgräns
4 § Försäljning av sprutor eller kanyler till den som inte har fyllt 20 år får endast ske om köparen kan styrka att produkterna behövs för köparens eget eller familjemedlems medicinska bruk.

Vad ska jag göra med Sprutor och Kanyler när de har använts?
Kanylen ska avskiljas från sprutan och läggas i en speciell burk som är avsedd för skärande och stickande avfall. Kanylburken lämnas sedan till en miljöstation eller apotek. När det gäller sprutan, som har varit i kontakt med läkemedel, så ska denna lämnas till närmaste apotek.

Visar 13–15 av 15 resultat

Visar 13–15 av 15 resultat