CampusPharma AB

CampusPharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag som tillverkar Vielle Vagitrim knipkulor och med ett fokus på registrering och marknadsföring av läkemedel och läkemedelsnära produkter på den nordiska marknaden.